Gemeente Wassenaar - Calamiteitenoefening Hubertustunnel

Calamiteitenoefening Hubertustunnel

 Woensdag 28 september calamiteitenoefening Hubertustunnel Den Haag

In verband met een grote calamiteitenoefening gaat op woensdag 28 september vanaf 19.30 uur de Hubertustunnel in Den Haag dicht. De afsluiting duurt tot maximaal 06.00 uur in de ochtend van donderdag 29 september. Politie, ambulances, brandweer en andere hulpdiensten gaan met elkaar hun manier van werken in de praktijk oefenen.

Doorgaande route met verschillende wegbeheerders

De Hubertustunnel maakt deel uit van een doorgaande route waarvoor drie verschillende wegbeheerders verantwoordelijk zijn: de gemeente Den Haag voor de weg in de stad, de Provincie Zuid Holland voor de provinciale weg N44 en Rijkswaterstaat voor het deel waar de weg overgaat in de A4. Ook zij oefenen met elkaar wat ze moeten doen als er in verband met een incident een weg of tunnel moet worden afgesloten: ze moeten dan samen zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. 

Hulpdiensten aan het werk
De ambulances en politiewagens en dergelijke die in en rond de Hubertustunnel te zien zijn in de avond van de 28ste september en de vroege ochtend van 29 september maken onderdeel uit van de oefening. Zij gebruiken geen sirenes en zwaailichten om de overlast zoveel mogelijk te beperken.   

Afsluiting tunnel en toe- en afritten
Als zo'n incident in werkelijkheid zou plaatsvinden in de Hubertustunnel zouden er waarschijnlijk verschillende wegen moeten worden afgesloten. Nu het incident slechts wordt nagespeeld gaan alleen de Hubertustunnel zelf en de toe- en afritten tussen de tunnel en het Hubertusviaduct dicht. Alle verdere wegen blijven gewoon bereikbaar. Zo wordt de overlast van de oefening zo veel mogelijk beperkt.

  • 19 september 2011