Gemeente Wassenaar - Herijking cultureel erfgoed

Herijking cultureel erfgoed

 Grote respons op enquête herijking cultureel erfgoed

Van 27 juni tot 8 augustus kon de enquête herijking cultureel erfgoed ingevuld worden. Door middel van een steekproef zijn er 5000 inwoners van Wassenaar van 18 jaar en ouder geselecteerd om deel te nemen. Daarnaast kon via een link op de gemeentelijke website de enquête ook ingevuld worden. In totaal hebben 1018 mensen de enquête ingevuld. Een hoog aantal waar de gemeente erg blij mee is. Veel dank aan een ieder die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. 

Verder procedure
Naast het invullen van de enquête kon er tot en met 22 augustus een zienswijze bij de gemeente ingediend worden op de conceptnotitie. Alle binnengekomen reacties worden op dit moment gelezen en verwerkt. Hierna zal het college een besluit nemen over de conceptnotitie. 

Hoorzittingen

Na de besluitvorming van het college wordt het aangepaste beleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Verwacht wordt dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over het nieuwe erfgoedbeleid. De gemeenteraad is voornemens een hoorzitting te organiseren zodat ook de raadsleden persoonlijk kennis kunnen nemen van de mening van inwoners en belanghebbenden.

De datum en het tijdstip van de hoorzitting wordt gepubliceerd in de gemeenterubriek. 

Meer informatie

Voor meer informatie over cultureel erfgoed kunt u terecht op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/cultureelerfgoed.

  • 12 september 2011