Gemeente Wassenaar - Klankbord Duin, Horst & Weide

Klankbord Duin, Horst & Weide

In het cultureel centrum in Voorschoten vond dinsdag 30 augustus jl. een bijeenkomst plaats in het kader van landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het LOP wordt opgesteld voor het gebied Duin, Horst & Weide. In een open sfeer hebben circa vijftig aanwezigen kennis genomen van de hoofdlijnen van het LOP en aangegeven welke maatregelen wat hun betreft prioriteit hebben.

 Duin, Horst & Weide De gemeente Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten zetten zich gezamenlijk onder de naam "Pact van Duivenvoorde" in voor een duurzaam behoud van het waardevolle gebied Duin, Horst & Weide. Deze naamgeving staat voor de opeenvolging van landschappen tussen de Noordzee en het Groene Hart. De drie gemeente verrichten binnen hun eigen gemeentegrenzen inspanning om de duurzame en aantrekkelijke inrichting te versterken.

Het buitengebied sterker op de kaart
Door gezamenlijk op te trekken willen de gemeenten het buitengebied sterker op de kaart zetten. Het LOP speelt daarbij een belangrijke rol. In het LOP staat het versterken van het gebied Duin Horst & Weide als één groot groengebied centraal. Er ligt een gevarieerd landschap, met grote kwaliteiten op het gebied van natuur en cultuur. Het streven is de landgoederen, de duinen en het open veenweidelandschap beter te verbinden met elkaar èn met de stad. Dit sluit aan bij de wensen van bewoners en betrokken organisaties zoals die zijn aangegeven in eerder gehouden bijeenkomsten.  

Betere verbindingen
Op de klankbordavond werd het belang van een toegankelijk gebied nog een keer onderstreept. In groepjes werd aangegeven welke maatregelen prioriteit hebben. Wethouder Henk de Greef (Wassenaar) benadrukte in zijn conclusie aan het eind van de avond dat alle groepjes zich voor betere verbindingen hadden uitgesproken. Het gaat daarbij om fietsroutes, wandelroutes maar ook ecologische en landschappelijke verbinding. Bij de afronding van het landschapsontwikkelingsplan zal dit worden meegenomen.   -00-0-00-
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer (pers)informatie: team Communicatie, Anne-Mette Jurgens, telefoon (070) 300 9670, e-mail a.jurgens@leidschendam-voorburg.nl. Of kijk op: www.lv.nl/pact

  • 7 september 2011