Gemeente Wassenaar - Meeuwen in Wassenaar

Meeuwen in Wassenaar

In Wassenaar stijgt het aantal broedparen meeuwen (zilvermeeuw / kleine mantelmeeuw) die het nest bouwen op platte daken, tegen dakramen in het dakvlak, tegen dakranden en achter schoorstenen. U kunt zelf, of in overleg met de verhuurder, proberen om potentiële nestplaatsen ontoegankelijk te maken door het leggen van een net ) met een maaswijdte van  75 millimeter (of gaas) of het spannen van draden of vlaggetjeslinten. Het plaatsen van een kunstvogel, bijvoorbeeld een uil of valk kan meeuwen afschrikken. Bij grote daken is het wel raadzaam om deze kunstvogel regel matig te verplaatsen. 

Het voeren van de vogels

Andere maatregelen die in combinatie met voorgaande maatregelen genomen kunnen worden zijn "het beperken of het geheel niet meer voeren van deze vogels". Gooi geen etensresten weg (dit kan namelijk tevens leiden tot overlast van o.a. ratten). Probeer u te houden aan de tijden van het aanbieden van plastic huisvuilzakken, zorg ervoor dat de huisvuilcontainer gesloten is. Voorkom zwerfafval. 

Verwijderen van nesten

Nu het broedseizoen dit jaar praktisch is afgelopen kunt u eind augustus, indien daar sprake van is, oude nesten van uw dak (laten) verwijderen. Let wel, tijdens het broedseizoen is dit ingevolge de Flora - en faunawet absoluut verboden.

  • 24 augustus 2011