Gemeente Wassenaar - Presentatie fietsroute

Presentatie fietsroute

Presentatie fietsroute en nieuw informatie-bord in duingebied Meijendel/Berkheide

Aantrekkelijker duinen voor iedereen

Op woensdag 31 augustus 2011 vinden er leuke gratis activiteiten in de duinen van Meijendel/Berkheide plaats. De aanleiding is de presentatie van een nieuwe fietsroute en de onthulling van het informatiebord over het duingebied Meijendel/Berkheide. De nieuwe informatie is beschikbaar, dankzij de samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Katwijk, Wassenaar, Drinkwaterbedrijf Dunea en Staatsbosbeheer Tussen Katwijk en Den Haag ligt een mooi stukje duinlandschap, het duingebied Meijendel/Berkheide. Hier heeft de mens eeuwenlang invloed gehad op de vorming van het landschap. Het duinlandschap heeft uiteenlopende functies gekend, van grafelijk jachtgebied, kleinschalig agrarische functie tot waterwingebied. Het unieke samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag, Katwijk, Wassenaar, Drinkwaterbedrijf Dunea en Staatsbosbeheer heeft de functies van het gebied in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Cultuursporen in de duinen'. Dit rapport geeft een goed overzicht van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het rapport is bovendien een goed voorbeeld van het toepassen van het nieuwe rijksbeleid voor Monumentenzorg. De samenwerking levert daarnaast kostenbeheersing én de verhoging van de kwaliteit van het duinlandschap op met als eerste product de fietsroute "Fietsen door het duin langs sporen uit het verleden". Kortom, aantrekkelijker duinen voor iedereen.

Voor meer informatie: www.katwijk.nl

Het programma: 14.15 uur Onthulling van de Informatieruif en start van de wandelroute langs de plek waar het buitenhuis van Koningin Wilhelmina heeft gestaan. 14.20 uur Uitdelen fietsroutes. 14.30 uur Publiek kan fietsroute gaan volgen.

  • 17 augustus 2011