Gemeente Wassenaar - Gemeentelijke kennisgeving

Gemeentelijke kennisgeving

De eigenaar van de personenauto, merk Nissan type Primera, voorzien van het kenteken RV205BE ( SK ) die geplaatst is op de Hallekensstraat voor perceel 50, wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de personenauto te verwijderen. Na deze termijn zal de personenauto zonodig van gemeentewege worden verwijderd en zullen de kosten op de eigenaar worden verhaald.

Voor inlichtingen: Bureau Toezicht en Handhaving tel.070-5122477 toezicht@wassenaar.nl

  • 3 augustus 2011