Gemeente Wassenaar - Rekenkamer onderzoekt meldingen

Rekenkamer onderzoekt meldingen

Onderzoek Rekenkamercommissie naar de afhandelingen van meldingen in de openbare ruimte

De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest voert een onderzoek uit naar de kwaliteit van de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte.

Onlangs heeft de Rekenkamercommissie dit aangekondigd op de website van de gemeente. Het gaat bij het onderzoek om meldingen van inwoners over bijvoorbeeld losliggende tegels, zwerfvuil, afgewaaide takken en defecte straatverlichting.

Komende week kunt u benaderd worden om deel te nemen aan het onderzoek als u in 2010 een melding of klacht heeft doorgeven aan de gemeente over de openbare ruimte.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de rekenkamer www.rekenkamerwvo.nl

  • 1 augustus 2011