Gemeente Wassenaar - Uw mening over cultureel erfgoed beleid

Uw mening over cultureel erfgoed beleid

Tot en met 22 augustus 2011 ligt de conceptnotitie 'Voortbouwen op eigen waarden - Het cultureel erfgoed herijkt' ter inzage. Wij nodigen u graag uit om te reageren om de conceptnotitie.

Cultureel erfgoed
Archeologische resten, cultuurhistorische structuren, monumentale gebouwen en objecten vormen een belangrijke bron van kennis over het verleden. Veel van dit erfgoed is nog duidelijk aanwezig in Wassenaar en vormt een belangrijk bestanddeel van de identiteit van de gemeente. In Wassenaar is al van oudsher met respect omgegaan met de kwaliteiten van het erfgoed. Dit willen we in de toekomst blijven doen.

Uitwerking van het coalitieakkoord
In het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat het monumentenbeleid op realistische wijze wordt vormgegeven. Het college heeft dit aspect nu laten uitwerken. Dit heeft geresulteerd in de conceptnotitie  'Voortbouwen op eigen waarde - Het cultureel erfgoed herijkt". In de notitie wordt het nieuwe beleid vormgegeven onder andere over de aanwijzing en aanwijzingskeuze van een gemeentelijk monument, de invoering van de Modernisering Monumentenbeleid (nieuwe wetgeving MoMo) en de spelregels hier omtrent. De hele conceptnotitie kunt u vinden op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/cultureelerfgoed

De gemeente is benieuwd naar uw mening
Wij vinden het als gemeente belangrijk om beleid te maken in samenspraak met haar inwoners. Daarom nodigen wij u uit om de conceptnotitie te lezen en uw reactie te geven.
U kunt uw reactie geven door het invullen van een enquête die u via onderstaande link vindt:

http://www.quint-onderzoek.nl/webquint321dge78 

Ook kunt u uw schriftelijke reactie sturen aan erfgoed@wassenaar.nl 

Verdere procedure
Nadat alle reacties binnen zijn zal het college een besluit nemen. Vervolgens wordt de discussie met de gemeenteraad gestart. Verwacht wordt dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over het nieuwe erfgoedbeleid.

De gemeenteraad is voornemens een hoorzitting te organiseren zodat ook de raadsleden persoonlijk kennis kunnen nemen van de mening van inwoners en belanghebbenden. Als u belangstelling heeft om aan deze hoorzitting deel te nemen dan vraag ik u dit in uw reactie aan te geven.

Meer informatie
Voor meer informatie over cultureel erfgoed kunt u terecht op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/cultureelerfgoed.

  • 19 juli 2011