Gemeente Wassenaar - Ondertekening prestatieafspraken 2011-2015

Ondertekening prestatieafspraken 2011-2015

Woensdag 29 juni heeft wethouder Dienke Dekker de prestatieafspraken 2011-2015 met de lokale woningcorporaties St. Willibrordus en de Wassenaarsche Bouwstichting ondertekend.

De ondertekening vond plaats in Raadhuis De Paauw.

Wethouder Dienke Dekker heeft de prestatieafspraken ondertekend samen met Wil van Dam, directeur van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en Ad Zopfi, directeur van de Wassenaarsche Bouwstichting.

De afspraken gelden voor de periode 2011-2015 en gaan o.a. over behoud en beheer van de sociale woningvoorraad, nieuwbouw, woonruimteverdeling, energieprestatie en zorg & welzijn.

  • 29 juni 2011