Gemeente Wassenaar - Herijking cultureel erfgoedbeleid

Herijking cultureel erfgoedbeleid

Gemeente Wassenaar heeft een nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van cultureel erfgoed. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het monumentenbeleid op realistische wijze opnieuw wordt vormgegeven. Het college heeft dit aspect uit het akkoord nu laten uitwerken, maar wil graag de mening horen van de inwoners en belanghebbenden voordat zij een beslissing neemt.

Conceptnotitie ‘Voortbouwen op eigen waarden'
Dit heeft geresulteerd in de conceptnotitie ‘Voortbouwen op eigen waarden - Het cultureel erfgoed herijkt". De notitie gaat onder andere over de aanwijzing(skeuze) van een gemeentelijk monument, de invoering van het Moderne Monumentenbeleid (nieuwe wetgeving) en de spelregels hier omtrent.

Ter inzage
Van donderdag 23 juni tot en met donderdag 22 augustus ligt de notitie ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Ook is de notitie ‘Voortbouwen op eigen waarde' te downloaden vanaf de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/cultureelerfgoed

Uw mening telt
Graag nodigen wij u uit om, als inwoner van Wassenaar, de notitie in te kijken en uw mening hierover te vormen. U reactie over de notitie kunt u sturen aan erfgoed@wassenaar.nl

  • 23 juni 2011