Gemeente Wassenaar - Droogte effect op duin

Droogte effect op duin

Al weken is er weinig neerslag van betekenis gevallen in Nederland. Dunea merkt dit zowel bij de bron als in de duinen en natuurlijk aan de afzet van drinkwater bij de klanten.

De bron

Afgelopen weken is er in Nederland en in de stroomgebieden van Rijn en Maas weinig neerslag van betekenis gevallen. Hierdoor voert de Maas weinig en de Rijn zeer weinig water af. De afvoer van de Maas bij Luik daalt en bedraagt momenteel 90.000 liter per seconde, circa 100.000 liter per seconde lager dan normaal is voor de tijd van het jaar. In de komende twee weken blijft dit waarschijnlijk zo. Rijkswaterstaat heeft een droogtebericht uitgegeven.

Toch verwacht Dunea niet dat de droogte in deze periode van het jaar zal leiden tot problemen bij de bron. De waterkwaliteit is goed en de hoeveelheid prima. Pas bij een afvoer lager dan 25.000 liter per seconde op de Maas, moet Dunea wekelijks melding maken van de hoeveelheid water die het inneemt voor de productie van drinkwater. Rijkswaterstaat kan het rivierwater dan verdelen onder de belanghebbenden. Dunea heeft alleen in droogtejaar 1976 zo'n meldplicht gehad.
 

De duinen

Een aantal infiltratieplassen heeft een lager waterpeil omdat ze gestaag worden aangevuld sinds ze zijn schoongemaakt. Het is nog niet zo warm dat er veel water verdampt. Met de voorraad zoet water onder het duin kunnen we voor de drinkwaterwinning zo'n twee maanden vooruit. 

De natuur heeft meer last van het gebrek aan neerslag. Door de droogte is er brandgevaar in de duinen. Roken is op dit moment ten strengste verboden. Met borden in het duingebied wijzen wij de recreanten op het gevaar van roken en open vuur. De vooruitzichten zijn voor de recreant natuurlijk heerlijk, naar de planten snakken wel naar een flinke regenbui. Die paar millimeter die is gevallen, doet weinig met de droge grond.
 

De kraan

In de afzet van drinkwater zien wij dat er in de maand april 200 miljoen liter water meer is gebruikt dan de voorgaande 9 jaar in dezelfde maand. Dat klinkt veel maar is feitelijk 3% meer dan dat we normaal gesproken rond deze tijd van het jaar het distributienet inpompen. Verdeeld over 1,2 miljoen inwoners van ons voorzieningsgebied, komt het erop neer dat iedereen afgelopen maand 167 liter meer heeft gebruikt. Waarschijnlijk te verklaren door het effect van het buitenleven op het aantal douchemomenten en de tuin die we graag nog even lentegroen houden. Gemiddeld gebruiken we in Nederland 121 liter water per persoon per dag.

(bron: www.dunea.nl).

  • 9 mei 2011