Gemeente Wassenaar - Het recht van vrije inspraak

Het recht van vrije inspraak

De Gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten inwoners de mogelijkheid te bieden om in te spreken bij de Politieke Markt (carrousel) over onderwerpen die niet op de agenda staan. Inwoners kunnen daarbij gezamenlijk gedurende maximaal 15 minuten het woord voeren over een onderwerp naar eigen keuze. Voor deze inspraak dient men zich te melden tot de griffier tot één uur voor de vergadering per mail, telefonisch of in persoon.

  • 21 maart 2011