Gemeente Wassenaar - Wachtlijsten jeugdzorg

Wachtlijsten jeugdzorg

In de regio Haaglanden komen kinderen en hun ouders niet langer op een wachtlijst bij de jeugdzorg. 'Hiermee hebben we een prestatie van formaat neergezet. Niet een eenmalige gebeurtenis want de wachtlijsten in Haaglanden zijn al sinds geruime tijd klein. Maar dit is wel een mijlpaal. Dit resultaat moeten we vasthouden in de regio', aldus Rik Buddenberg, regiobestuurder Jeugdzorg. 'Niet alleen heeft het Stadsgewest Haaglanden het budget verhoogd maar ook werken de organisaties onderling goed samen. In Haaglanden is er genoeg slagkracht om altijd zorg te bieden, al is dat soms nog niet meteen de meest optimale zorg bij aanvang.' 

Geen wachtlijst wil zeggen dat alle jeugdigen binnen 9 weken jeugdzorg krijgen, maar soms kan toch niet direct geleverd worden wat gevraagd wordt. Inzet is dan ook om de wachttijd - voor zover dat aan de instellingen ligt - nog verder terug te brengen. De gemiddelde wachttijd tussen intake via Bureau jeugdzorg en de aanvang van de hulp bedraagt nu ongeveer 6 weken bij Jeugdformaat. 'De wachttijd moet verder omlaag in 2011. Daar werken we nu hard aan', aldus Fred Venus voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdformaat. Overigens wordt in crisessituaties altijd direct hulp geboden. 

Een paar succesfactoren: er is een 'compacte organisatie' van het zorgaanbod (3 instellingen). Het Stadsgewest heeft extra middelen ter beschikking gekregen om de wachtlijsten aan te pakken. Ook is het budget voor Haaglanden opgetrokken tot een met de andere stadsregio's en provincies vergelijkbaar niveau. 

Waar ook winst is geboekt, is de samenwerking tussen de instellingen. Uitwisseling van gegevens, actie ondernemen, over elkaars (organisatie-) grenzen heen kijken. Dat zijn de ingrediënten van de succesvolle aanpak. Het Stadsgewest heeft daarin een regisserende en samenbindende rol. Kortom: het kind staat centraal. De instellingen hebben hun processen en 'systemen' in toenemende mate op elkaar ingesteld om te 'ontstoppen' en toekomstige 'opstoppingen' te voorkomen. Nazorg en casusregie zijn nadrukkelijk op de agenda gekomen. 

Zo is Jeugdformaat een Intersectoraal Team gestart waarvan we nu al effect lijken te zien. In toenemende mate wordt voorkomen dat jeugdigen 'uitvallen' en doorstromen naar zwaardere vormen van jeugdzorg. 

Bestuurder Hans du Prie van Horizon: 'Er is hard gewerkt aan verbetering van de ketensamenwerking; dat werpt nu zijn vruchten af. We blijven ons inspannen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.'

Woordvoerder van het Leger des Heils, Richard van den Bosch vult aan: 'Door een verbetering van de samenwerking, de doorstroming van kinderen vanuit de crisisopvang, lukt het het Leger de Heils beter om de beschikbare capaciteit te benutten.'

  • 2 maart 2011