Gemeente Wassenaar - Herdenkingsbijeenkomst commando's

Herdenkingsbijeenkomst commando's

HERDENKING FRANSE COMMANDO'S

Op maandag 28 februari a.s. vindt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor de zes Fuseliers Marins Français du Commando "Trépel" plaats aan de Wassenaarse Slag. De herdenking wordt georganiseerd door de Commando Vereniging Zuid-Holland. 

franse commando

Het programma ziet er als volgt uit: 

  • Vanaf 10.30 uur  Ontvangst nabij het monument in Paviljoen "De Zeester"
  • 11.55 uur  Opstelling rond het monument
  • 12.00 uur  Herdenkingswoord van de heren Mes en Patrick Créchet
  • 12.15 uur  "Last Post" en één minuut stilte ter nagedachtenis
  • 12.25 uur   Op afroep gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen
  • 12.35 uur   Einde herdenkingsplechtigheid

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

  • 25 februari 2011