Gemeente Wassenaar - Europees jaar vrijwilligerswerk

Europees jaar vrijwilligerswerk

Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk (EJV). In het kader hiervan geeft wethouder Dienke Dekker op dinsdag 15 februari om 14.30 uur in Raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22) samen met de voorzitter van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW), de heer Jacques van den Boer, het startsein voor de campagne van het vrijwilligerswerk in Wassenaar.

De hoofddoelen van het EJV 2011 zijn:

1. Vieren en waarderen van de kracht van het Nederlandse vrijwilligerswerk.
2. Het brede publiek laten zien welke soorten vrijwilligerswerk er zijn. De focus ligt hierbij op de diversiteit, er zijn vele vernieuwende, leuke en interessante manieren van vrijwilligerswerk.
3. Een gunstig klimaat voor het vrijwilligerswerk behouden.

De Vrijwilligerscentrale Wassenaar zal in het kader van het Europese jaar van het Vrijwilligerswerk allerlei activiteiten organiseren. Het hoogtepunt van de activiteiten is gepland op 15 oktober . Op deze dag zullen o.a. een promotievoertuig en een trapmuur de activiteiten ondersteunen.

  • 4 februari 2011