Gemeente Wassenaar - Vragen nieuwe huisvuilbakken

Vragen nieuwe huisvuilbakken

Bij de gemeente zijn veel vragen binnengekomen over de nieuwe afvalbakken van Avalex. Waarom de afvalbakken vervangen worden, waarom er een chip in de bakken zit en of er gevolgen zijn voor het ophalen van afval? Hieronder kunt u de antwoorden op de meest gestelde vragen teruglezen.

Heeft u nog andere vragen over de nieuwe huisvuilbakken?
Neem dan svp contact op met Avalex, www.avalex.nl

Meest gestelde vragen

1. Wat gebeurt er met oude minicontainers?
Oude minicontainers worden beoordeeld op 'herbruikbaarheid'. Indien de minicontainer wordt afgekeurd dan wordt deze  als grondstof gebruikt voor kunststofartikelen. Als de container nog goed is krijgt hij een tweede leven als afvalcontainer

2. Ik zie de chip als inbreuk op mijn privacy, klopt dat?
Nee. De chip wordt door de inzamelwagens van Avalex gebruikt voor de identificatie van de minicontainer. De chip bepaald of de juiste minicontainer (rest of gft) op de juiste inzameldag is aangeboden. Er worden géén persoonsgegevens vastgelegd. 

3. Wat is de functie van de chip?
De chip bevat een uniek nummer en is administratief gekoppeld aan het adres. Wanneer de minicontainer aan het inzamelvoertuig wordt 'gehangen' leest de inzamelwagen dit nummer. Zo wordt bepaald of de juiste minicontainer is aangeboden (rest of gft) en of deze op de juiste inzameldag is aangeboden. De chip registreert niet de inhoud van de minicontainer. Minicontainers zonder chip of die niet voor lediging in aanmerking komen worden niet geleegd.

4. Waarom hebben de nieuwe minicontainers een chip?
Om meer inzicht te krijgen in het tijdstip van lediging, de afvalstromen en het aantal minicontainers per huishouden.  Onder afvalstromen verstaan we restafval of gft afval. Ook verkrijgt men inzicht in het aantal ingezamelde minicontainers per dag wat van belang is met het oog op arbeidsbelasting (arbo wetgeving).

5. Waarom worden de minicontainers vervangen?
Vanwege het verstrijken van de levensduur van (het merendeel) van de minicontainers worden alle minicontainers in één keer vervangen. Inwoners die onlangs een nieuwe minicontainer (zonder chip) hebben ontvangen krijgen ook een nieuwe minicontainer met chip.

6. Kan ik mijn oude minicontainer(s) houden of overnemen?
Nee. Alle minicontainers zijn eigendom van Avalex  en worden ingenomen. Inwoners hebben de minicontainer(s) in bruikleen. Minicontainers zonder chip worden niet geleegd.

7. Ik heb mijn container bestickerd, wat nu?
Oude minicontainers worden ongeacht stickers of belettering ingenomen. De minicontainer is in bruikleen gesteld door Avalex.

8. Ben ik verplicht om minicontainers met chip af te nemen?
Ja, minicontainers zijn verplicht. Het inzamelmiddel (per gemeente verschillend) wordt aangewezen door het College van burgemeester en wethouders. Indien u geen keuze maakt krijgt uw een standaard set minicontainers toegewezen.

9. Ik composteer gft afval en heb geen minicontainer gft nodig.
Iedere aansluiting ontvangt standaard een minicontainer gft- én restafval. Omdat niet alle groente- en fruitresten (gekookte etensresten, aardappelschillen bespoten met antispruit, sinaasappelschillen, vlees, vis e.d. ) geschikt zijn voor een composthoop adviseren we u gebruik te maken van een minicontainer gft.

10. Zijn er extra kosten verbonden aan de nieuwe minicontainers?
Voor de standaard set (1 minicontainer gft, 1 minicontainer restafval) worden geen extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn verrekend in de afvalstoffenheffing.

11. Is een grotere minicontainer (240 l) duurder dan een kleine minicontainer (140 l) ?
Nee. Indien u gebruik wil maken van een extra minicontainer gft of restafval zijn hier in bepaalde gemeenten extra kosten (per minicontainer) aan verbonden.

12. Hoe kan ik mijn nieuwe minicontainer herkennen?
Op alle nieuwe minicontainers zit een adressticker.

13. Ik bied geen afval aan, betaal ik dan ook geen afvalstoffenheffing?
Als het om een woning gaat, betaalt u toch afvalstoffenheffing. Het gaat er namelijk niet om of u feitelijk gebruik maakt van de vuilophaaldienst, maar om het feit dat de  gemeente haar inwoners de mogelijkheid biedt hun huishoudelijk afval aan te bieden.

14. Wat is afvalstoffenheffing?
Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor o.a. het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Concreet betaalt u voor de verplichting die de gemeente heeft om het huishoudelijk afval uit particuliere huishoudens in te zamelen. Het enige verschil in de hoogte van de heffing zit tussen één of meerpersoonshuishoudens.  Er zit dan ook géén verschil in de afvalstoffenheffing voor inwoners van een flat of eengezinswoning, of inwoners die gebruik maken van een ondergrondse container of minicontainer. De hoogte van de afvalstoffenheffing is in iedere gemeente anders.

  • 28 januari 2011