Gemeente Wassenaar - Een mijlpaal!

Een mijlpaal!

Alle Wassenaarse regelgeving op internet. Per 1 januari is het wettelijk verplicht om er als gemeente voor te zorgen dat de burger de gemeentelijke verordeningen digitaal kunnen raadplegen.  

Met ingang van vandaag zijn de Wassenaarse verordeningen plus enige aanverwante Wassenaarse regelgeving voor een ieder via de landelijke site: www.overheid.nl  raadpleegbaar.

U kunt ze inzien op www.overheid.nl onder het kopje Overheidsinformatie/lokale regelgeving. U bent dan altijd op de hoogte van de meest recente en geldende regelgeving. Gedurende het jaar wordt ook andere regelgeving, zoals beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, uitvoeringsregels en dergelijke toegevoegd.

  • 7 januari 2011