Gemeente Wassenaar - De Gemeentegids 2011 is uit

De Gemeentegids 2011 is uit

In de gemeentegids vindt u in het eerste gedeelte alle zaken die direct met de gemeente te maken hebben zoals het gemeentebestuur, de gemeenteraad, de afdelingen en de diensten die de gemeente zoal biedt. In het tweede gedeelte vindt u informatie over veelal Wassenaarse verenigingen, clubs, instellingen en belangengroepen. Achterin de gemeentegids zit een formulier waarop wijzigingen voor vermeldingen in de gids kunnen worden doorgegeven. 

E-book en BrowseAloud

Op www.wassenaar.nl > publicaties> gemeentegids kunt u de digitale gids ook inzien als E-book. U kunt op die manier eenvoudig door de gids bladeren alsof u de papieren versie in uw handen heeft. Daarnaast kunt u met BrowseAloud de tekst van de gemeentegids op de website laten voorlezen.  

Heeft u in week 3 nog geen gemeentegids ontvangen? De verspreiding van de gemeentegids neemt maximaal 2 weken in beslag. U kunt contact opnemen met Annelies van de Berge van De Kleine Media BV via annelies@dekleinemedia.nl of tel. 0224-210990 zodat u de gids krijgt nagezonden. Vermeldt hierbij duidelijk uw straatnaam, huisnummer en postcode.

  • 5 januari 2011