Gemeente Wassenaar - Gewijzigde afvalinzameling

Gewijzigde afvalinzameling

Minicontainers en wijkcontainers
Met het oog op vandalisme verzoeken wij iedereen om de minicontainers op 29 december na lediging van de openbare weg te halen.

De afvalinzameling tijdens de feestdagen is gewijzigd:
Dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari worden beide op zaterdag 29 december opgehaald.

Het afvalbrengstation aan de Hogeboomseweg is op 25 en 26 december en 1 januari gesloten.

Het KCA-depot  op de gemeentewerf is op 24, 25 en 26 december en 1 januari gesloten.

De Chemohalte van 1 januari wordt op 8 januari ingehaald.

Glas-, papier- en textielcontainers
De ondergrondse glas-, papier- en textiel containers worden alle afgesloten op:

29 december vanaf 15.30 uur tot de volgende dag 08.00 uur;
30 december vanaf 15.30 uur tot de volgende dag 08.00 uur;
31 december vanaf 15.30 uur tot woensdag 2 januari 08.00 uur.

De bovengrondse glas-, papier- en textielcontainers worden op 31 december verwijderd en teruggeplaatst op woensdag 2 januari 2007.
Plaats uw glas en papier niet naast een afgesloten container.

www.avalex.nl


  • 19 december 2007