Gemeente Wassenaar - Opnieuw bevolkingsonderzoek borstkanker in Wassenaar

Opnieuw bevolkingsonderzoek borstkanker in Wassenaar

 Elke vrouw van 50 tot en met 75 jaar in Wassenaar ontvangt daarvoor een schriftelijke uitnodiging. Het onderzoek heeft plaats in een mobiele onderzoeksruimte die komt te staan voor het gezondheidscentrum aan de Hofcampweg.


Borstkanker: vroege opsporing vergroot de genezingskans
Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen: elk jaar wordt bij ongeveer 10.000 vrouwen in ons land borstkanker geconstateerd. Hoe vroeger de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans is op succesvolle behandeling en genezing. Door het bevolkingsonderzoek kan de ziekte bij vrouwen al vroeg worden opgespoord en zal het aantal vrouwen dat geneest toenemen. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk vrouwen van 50 tot en met 75 jaar aan het onderzoek deelnemen! Aan het onderzoek zijn voor de vrouwen geen kosten verbonden.

Nieuwe ronde in Wassenaar
Het bevolkingsonderzoek is bestemd voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Alle vrouwen in die leeftijdsgroep krijgen elke 2 jaar een schriftelijke uitnodiging.
Vanaf 6 november a.s. kunnen de vrouwen in Wassenaar weer een uitnodiging verwachten.  Elke vrouw ontvangt de uitnodiging enkele weken voordat ze aan de beurt is. Het onderzoek heeft plaats in een mobiele onderzoeksruimte, de zogenaamde mammobiel. In Wassenaar komt de mammobiel, evenals bij vorige rondes, te staan:

voor het gezondheidscentrum aan de Hofcampweg.


Dat staat ook op de uitnodiging aan de vrouwen. Eveneens staat vermeld welke datum de vrouw verwacht wordt en hoe laat.

  • 24 oktober 2007