Gemeente Wassenaar - Ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Wassenaar ter inzage

Ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Wassenaar ter inzage

Op de kaart is de gemeente ingedeeld in zones met een voor die zone kenmerkende chemische bodemkwaliteit. In het bodembeheerplan zijn regels opgenomen waaraan moet worden voldaan om schone of licht verontreinigde grond welke binnen de gemeente vrijkomt ook weer binnen de gemeente te mogen hergebruiken. In veel gevallen is dat mogelijk zonder dat de grond daarvoor chemisch onderzocht hoeft te worden.

 

Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van de interim-richtlijn van het ministerie van VROM betreffende het opstellen en toepassen van bodemkwaliteitskaarten in het kader van de Vrijstellingsregeling Grondverzet.

 

De ontwerp-bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan liggen met ingang van 17 oktober a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. F.A. Boogert, afdeling Milieu, via tel. 5122415.

 

Zienswijze

 

Een ieder kan op grond van artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht tot en met 28 november 2007 zijn zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Na afloop van deze termijn zal het college met inachtneming van de zienswijzen de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan definitief vaststellen.

 

Zie ook het meldingsformulier (PDF-document 46 KB) vrijstelling grondverzet.

 

Bodemkwaliteitskaart (PDF-document 2571 KB)

Bodemkwaliteitskaart 2 (PDF-document 2699 KB)

Bodemkwaliteitskaart 3 (PDF-document 3148 KB)

Bodemkwaliteitskaart4 (PDF-document 4828 KB)

  • 18 oktober 2007