Gemeente Wassenaar - Programmabegroting 2008 ter inzage

Programmabegroting 2008 ter inzage

worden vastgesteld. De programmabegroting 2008 ligt vanaf dinsdag 9 oktober voor een ieder op de gebruikelijke wijze ter inzage bij de servicebalie in het gemeentekantoor van Wassenaar. De programmabegroting 2008 is tegen betaling van ?20,45 verkrijgbaar bij de kassa van de afdeling Burgerzaken tijdens openingstijden en is te downloaden op onze website
  • 8 oktober 2007