Gemeente Wassenaar - Dinsdag 9 oktober WMO-conferentie

Dinsdag 9 oktober WMO-conferentie

Op dinsdag 9 oktober vindt in Raadhuis De Paauw een Wmo-conferentie plaats onder het motto 'Iedereen doet mee'. Leidraad voor de conferentie is het Meerjarenbeleidsplan. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (ontvangst en koffie) en wordt om 22.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

De gemeente en de Voorbereidingsgroep willen op deze avond te weten komen waar behoefte aan is en wat - rekeninghoudend met de beschikbare middelen - de mogelijkheden zijn om met elkaar een zo goed mogelijk voorzieningenpakket te realiseren op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Het gemeentebestuur heeft inmiddels betrokken maatschappelijke partijen en burgerbelangen groeperingen een uitnodiging toegezonden. Andere belangstellende burgers zijn uiteraard ook van harte welkom, maar we vragen aan deze mensen wel om zich van te voren even aan te melden bij de gemeente. Aanmelden kan bij Annlies Schrama per e-mail aschrama@wassenaar.n of telefonisch via tel. 5122260.

  • 9 oktober 2007