Gemeente Wassenaar - Wassenaar zoekt sportdocenten voor sportstimuleringsproject “actief leven"

Wassenaar zoekt sportdocenten voor sportstimuleringsproject “actief leven"

De gemeente Wassenaar is op zoek naar enthousiaste (oud)sportdocenten en lesgevers die een scholing willen volgen om vervolgens les te geven aan deelnemers van het Actief Leven project. Het Actief Leven project (landelijke naam is GALM) is een sportstimuleringsproject voor 55-65 jarigen in Wassenaar, waarin deelnemers kennismaken met een gevarieerd sportaanbod.

De opleiding voor de lesgevers wordt verzorgd door Sportservice Zuid-Holland. Op 15 september a.s. start de basisscholing GALM-leider voor enthousiaste en deskundige lesgevers.

Toelatingseisen
Je bent enthousiast en gemotiveerd om aan senioren les te geven, je hebt een brede sportachtergrond en ervaring met (sport)lesgeven en je bent bij voorkeur in het bezit van één van de volgende vooropleidingen:
Recreatiesportleider A/O,  KNGU-verenigingsleider met specialisatie 55+ Fit, trainer tak van sport, MBO Sport en Bewegen (voorheen CIOS), HBO lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (voorheen akte    MOP) of een vergelijkbaar opleidings- en ervaringsniveau (ter beoordeling van de cursusleiding).

Cursusgegevens
data:   15 september, 13 oktober, 10 november 2007 en 26 januari 2008 van 09.30-16.00 uur

plaats: Sporthal "de Eendenkooi", Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude

kosten: cursuskosten bedragen ?150,00 (inclusief cursusmateriaal).

N.B. Gemeenten die een GALM-project organiseren, dragen bij in de cursuskosten. Hierdoor kunnen de kosten voor cursisten laag worden gehouden.

Informatiebijeenkomst 5 september a.s.

Voorafgaand aan deze scholing is er een informatiebijeenkomst op 5 september a.s. over de aard en inhoud van de cursus en is er gelegenheid voor een korte kennismaking met de doelgroep. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Sporthal De Eendenkooi in Zoeterwoude, van 19.30-21.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft om zich breder te oriënteren over GALM is van harte welkom. We verzoeken je om je van tevoren aan te melden voor de informatiebijeenkomst bij Ina van der Sar, Sportservice Zuid-Holland.

Meer informatie over een aanmelding, cursusfolder en inschrijfformulier aan te vragen bij:

Ina van der Sar, Sportservice Zuid-Holland, Postbus 70, 2685 ZH Poeldijk, tel. 0174-244940, e-mail ivandersar@sportservicezuidholland.nl 

  • 27 augustus 2007