Gemeente Wassenaar - Verkeerd geparkeerde vrachtauto´s krijgen voortaan een boete

Verkeerd geparkeerde vrachtauto´s krijgen voortaan een boete

Op 12 februari 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een parkeerverbodszone voor vrachtwagens en touringcars voor de bebouwde kom van Wassenaar. Na het gereed komen van een speciale vrachtwagenparkeerplaats is dit verbod rond 23 juli jl. voor de bebouwde kom in gegaan. Er is toen aangeven dat er in de eerste weken alleen gewaarschuwd zou worden als men een overtreding zou begaan. Nu het verbod al even is ingevoerd heeft de gemeente besloten, om vanaf nu handhavend op te treden. Chauffeurs die hun vrachtwagen parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan of waar ze geen ontheffing voor hebben krijgen een boete van ? 50,00.

  • 20 augustus 2007