Gemeente Wassenaar - Twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Op vrijdag 29 juni jl heeft  de loco-burgemeester van Wassenaar, de heer A.P. van der Lee twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Om 10.00 uur reikte de loco-burgemeester op Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22 te Wassenaar een onderscheiding uit aan mevrouw P.J. Bootsma-Toet.
Mevrouw Bootsma-Toet neemt op 1 juli a.s. na 30 jaar ontslag als directeur van de Stichting Zomerland Wassenaar. Naast haar professionele werk voor deze seniorenserviceflat heeft mevrouw zich ook altijd vrijwillig ingezet voor het welzijn van de bewoners. Zij organiseerde 15 keer per jaar culturele- en recreatieve avonden en stond altijd klaar voor bewoners en personeel. Naast haar werk voor ouderen heeft zij zich ook altijd ingezet voor jongeren. Zo betrok ze jonge conservatorium studenten bij de culturele avonden en haalde ze jongeren die een misstap hadden begaan, via Bureau Halt, binnen om hun taakstraf te ondergaan. Hierbij zorgde zij altijd zelf voor de begeleiding en een faire behandeling van deze jongeren.
Mevrouw P.J. Bootsma-Toet wordt benoemd tot lid in De Orde van Oranje-Nassau


Om 17.00 uur reikte de loco-burgemeester in de Pieterskerk in Leiden, Pieterskerkhof 1a te Leiden een onderscheiding uit aan mevrouw prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes.
Mevrouw van Berckelart-Onnes verzorgt op deze dag haar afscheidscollege. Mevrouw heeft een lange wetenschappelijke carrière die onderzoek naar autisme sinds 1965 als rode draad heeft. Ze is internationaal bekend als een wetenschapper die ten alle tijden het belang van de cliënt en het cliëntsysteem respecteert. Mevrouw heeft zich ingezet voor een groot aantal stichtingen en commissies direct verboden aan haar werk en daarbuiten. Zo was ze onder meer voorzitter van de Stichting PDO GZ Leiden, coordinator voor Erasmus/Socrates, vice-voorzitter landelijke Commissie Toetsing Indicatie Speciaal Onderwijs, voorzitter van de vereniging ter bevordering van Ortho-agogische activiteiten, voorzitter van de stichting Recreatie Autisme - Animato, bestuurslid van Stichting Boerderij, lid van de Wetenschappelijke Raad van de Hondsberg, lid van de commissie Kwaliteitszorg Stichting Philadelphia, lid Stichting Savaanhuis Curaçao en lid van diverse commissies voor wetenschappelijke prijzen. Daarnaast heeft ze een groot aantal publicaties op haar naam staan, zat ze in de redactieraad van wetenschappelijke tijdschriften, was ze hoofdredacteur van Engagement, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en is ze referee bij een zestal journals.  
Mevrouw prof. dr. I.A. van Berckelart-Onnes wordt benoemd tot Officier in De Orde van Oranje-Nassau.

  • 2 juli 2007