Gemeente Wassenaar - Groot onderhoud Anemonenweg

Groot onderhoud Anemonenweg

Op 26 juni 2006 heeft de gemeenteraad besloten om met een integrale aanpak groot onderhoud in een deel van de Anemonenweg uit te voeren. Het grootschalig onderhoud zal bestaan uit werkzaamheden aan de riolering, bestrating, verlichting, openbaar groen en nutsvoorzieningen. De werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op de Anemonenweg ter hoogte van huisnummer 21 t/m 43 en 22 t/m 70. Daarnaast zullen in de Anemonenweg tussen de Violierenweg en het Rozenplein de dichtgeblokte gaten in de asfaltverharding gerepareerd worden.

De omwonenden hebben op 24 mei een informatiebulletin ontvangen.

Planning werkzaamheden riolering, bestrating en openbare verlichting
De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd:

Fase 1 29 mei / eind juni 2007: Rioolwerkzaamheden en aanbrengen bestrating in rijbaan ter hoogte van Anemoneweg 21 t/m 43;

Fase 2 juni / juli 2007: Rioolwerkzaamheden en aanbrengen onderbaan asfalt in rijbaan ter hoogte van Anemonenweg 36 t/m 70. Renovatie openbare verlichting. Repareren dichtgeblokte gaten in de asfaltverharding van de Anemonenweg tussen de Violierenweg en het Rozenplein;

Fase 3 juli 2008 (PM): Aanbrengen deklaag asfalt in rijbaan ter hoogte van Anemonenweg 21 t/m 43.

Verkeersmaatregelen en omleiding busroute Anemonenweg
Tijdens fase 1 en 2 wordt het doorgaand verkeer omgeleid via Deijlerweg, Clematislaan, Burmanlaan en Ter Weerlaan v.v. In fase 2 zal ook de busroute via deze route worden omgeleid. De bushalte op het Rozenplein wordt dan tijdelijk opgeheven.

Heeft u naar aanleiding van dit informatiebulletin nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Wassenaar, afdeling Ontwikkeling, de heer A.J. Duijndam, tel. (070) 5122 246 of per e-mail aduijndam@wassenaar.nl

  • 31 mei 2007