Gemeente Wassenaar - Verrijk je wijk

Verrijk je wijk

Op woensdag 23 mei aanstaande om 19.30 uur gaan de leden van de Voorbereidingsgroep Burgerparticipatie namens de gemeente om de tafel met de bewoners van Kerkehout. Dit onder het motto "Verrijk je Wijk" .

In het buurthuis aan de Charlottestraat kunnen bewoners vragen voorleggen aan de voorbereidingsgroep over hoe zij hun wijk ervaren, wat zij goed, of minder goed vinden. Ook kunnen de bewoners ideeën aandragen wat men evt. verandert zou willen zien in de wijk. Concrete ideeën/voorstellen zijn daarbij van harte welkom.

Dit wijkbezoek is de eerste in een reeks van bezoeken aan de diverse wijken in Wassenaar en passen binnen de activiteiten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In die Wet wordt ondermeer aangegeven burgers mee te laten doen en mee te laten denken bij het verder ontwikkelen van het gemeentelijk Wmo-beleid op terreinen als wonen, zorg en welzijn.

De Voorbereidingsgroep Burgerparticipatie is kortgeleden ingesteld door het gemeentebestuur. Het is de leden van de Voorbereidingsgroep vooral te doen om aan de weet komen hoe Wassenaarders hun wijk ervaren. De sociale veiligheid is een voorbeeld, maar ook de bereikbaarheid, de voorzieningen, etc.

Vooral jongeren, maar ook de ouderen kunnen deze bijeenkomsten aangrijpen om hun zegje te doen. Andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn om de bijeenkomst bij te wonen zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Na ieder wijkbezoek wordt een inventarisatie van de bevinden opgemaakt en aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Op 9 oktober wordt als vervolg op de wijkbezoeken een Wmo-burger conferentie gehouden waar de bevindingen naar aanleiding van de wijkbezoeken punt van bespreking zijn. Bedoeling is de reacties in een vierjarig Wmo - beleidsplan te verwerken en die later tot concrete plannen moeten leiden.

  • 14 mei 2007