Gemeente Wassenaar - Gemeente Wassenaar voert Work First in

Gemeente Wassenaar voert Work First in

Vanaf mei 2007 wordt binnen de gemeente Wassenaar het reïntegratie-instrument Work First toegepast. Work First is een concrete uitwerking van het uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand (WWB) "werk boven uitkering". Volgens deze methode moeten uitkeringsgerechtigden een groot deel van de werkweek verplicht deelnemen aan werkactiviteiten. Work First is in eerste instantie ontwikkeld om de instroom van uitkeringsgerechtigden te beperken. In de loop van de tijd is de Work First-aanpak zich ook steeds meer gaan richten op uitstroom naar regulier werk. Uitkeringsgerechtigden kunnen via een Work First-traject werkervaring en werkritme opdoen ter bevordering van de reïntegratie op de reguliere arbeidsmarkt. Ondertussen kan er ook een diagnose gemaakt worden voor een verder reïntegratietraject.

Deelname is verplicht voor iedereen die een Work First traject krijgt aangeboden. Dit is gebaseerd op de plicht tot arbeidsinschakeling die is neergelegd in artikel 9 van de WWB. Het is niet zo dat iedereen die een uitkering aanvraagt een Work First traject krijgt aangeboden. Het kan zijn dat iemand een ander traject krijgt aangeboden omdat Work First niet het juiste instrument blijkt te zijn. De methode wordt ingezet voor zowel de nieuwe instroom van uitkeringsgerechtigden als voor personen die reeds een uitkering ontvangen. Een cliënt kan dus ook pas later, nadat hij periodiek een uitkering van de gemeente ontvangt, in aanmerking komen voor een Work First traject om bijvoorbeeld werkervaring op te doen.

  • 11 mei 2007