Gemeente Wassenaar - Verlichting fietspad 10

Verlichting fietspad 10

Het college van Burgemeester en Wethouders van Wassenaar heeft besloten tot het aanleggen van verlichting langs fietspad 10 tussen de rotonde Waalsdorperlaan/ Buurtweg en de gemeentegrens. De gemeente streeft er naar dat fietspaden waar veel gebruik van wordt gemaakt voor woon-werkverkeer en schoolverkeer worden verlicht. Voor dit deel van fietspad 10 is dit het geval. De verlichting zal nog voor de bouwvak worden aangelegd. De verlichting wordt aangelegd tot aan de gemeentegrens met Den Haag. Er is inmiddels overleg met de gemeente Den Haag om de verlichting op hun grondgebied door te trekken.
  • 10 mei 2007