Gemeente Wassenaar - Maandag 7 mei a.s. Politieke Markt

Maandag 7 mei a.s. Politieke Markt

Maandag 7 mei a.s. om 19.00 uur in Raadhuis De Paauw. Zie de agenda voor alle bijbehorende stukken.

Spreekrecht:
Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht in de carrousel of tijdens de raadsvergadering dienen dit op de dag van de Politieke Markt voor 12.00 uur mee te delen aan de griffie, tel. 0705122217 / 5122485.

Er kan over alle op de agenda vermelde onderwerpen worden ingesproken, tenzij expliciet is aangegeven dat dit niet mogelijk is.

  • 2 mei 2007