Gemeente Wassenaar - Extreem brandgevaar in duinen en bossage

Extreem brandgevaar in duinen en bossage

De brandweer Haaglanden vraagt de bewoners in de regio Haaglanden extra alert te zijn in verband met de aanhoudende droogte. Vanwege de aanhoudende droogte en de harde oostenwind is er extreem gevaar voor brand.
De natuurgebieden in Haaglanden, zoals de duinen, kleine bossen, bijvoorbeeld het Haagse bos, Overvoorde en Delftse Hout, parken, bomen, struiken en campings. Maar ook de begroeide bermen lopen direct gevaar.

Open vuur vanaf het strand kan al gevaarlijk zijn voor het achtergelegen duingebied. Vonken of vliegvuur veroorzaken dan brand. Gebruik in deze natuurgebieden geen open vuur, zoals een kampvuur, barbecue, vuurkorf, tuinfakkles, open haard of tuinkachel. (een vonkje is al voldoende om een grote brand te veroorzaken)

Roken in natuurgebieden is vragen om problemen, weggegooide peuken of lucifers kunnen een begin van brand veroorzaken. Daarnaast kunnen glasscherven als brandglas gaan werken.

Een klein brandje zal zich snel, ook ondergronds, verder verspreiden en kan dan op verschillende plaatsen oplaaien en ontwikkelen tot een grote brand. Hierbij kunnen ook personen die zich in het gebied bevinden gevaar lopen.

Afgelopen maandag is in het Wassenaarse duingebied al 2 hectare verloren gegaan.

Veel branden worden veroorzaakt door baldadigen. Let hierbij op kinderen die spelen met vuur.

In de gemeente Wassenaar geldt van 17 april tot 15 september het rookverbod in bos-en duingebieden.

Wellicht ten overvloede vraagt de brandweer direct de brandweer via 112 te bellen als er een vermoeden van brand in een van de natuurgebieden is.

  • 2 mei 2007