Gemeente Wassenaar - Officiele opening skatebaan Hofcampweg

Officiele opening skatebaan Hofcampweg

Wethouder Van de Locht opent op vrijdag 20 april 2007 om 15.30 uur officieel de skatebaan aan de Hofcampweg. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Eindelijk is het zover! Na anderhalf jaar van voorbereiding wordt de skatebaan aan de Hofcampweg officieel in gebruik genomen.

Tijdens de vergadering van 21 november 2005 besloot de toenmalige gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuwe skatevoorziening aan de Hofcampweg. In overleg met jongeren heeft de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar (SJW) een plan ingediend. Gevraagd werd om de plaatsing van een vijftal lage elementen, waaronder een funbox en een flatbar.

Na de gebruikelijke procedure van inspraak en bezwaar kon uiteindelijk worden overgegaan tot het bestellen van de materialen.

Voor wat betreft de locatie is volop overleg geweest met vertegenwoordigers van omwonenden. Uiteindelijk is afgesproken de skatebaan zoveel mogelijk aan de zijde van de Johan de Wittstraat te realiseren. Ook is afgesproken een bord te plaatsen met daarop de gedragsregels waaraan de gebruikers zich zullen moeten houden.

In november 2006 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke aanleg van de skatebaan. De afgelopen weken zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de aanpassing van de groenstrook, het aanleggen van het wandelpad, de aanleg van de verharding rondom de skatebaan, het plaatsen van een fietsenrek, het plaatsen van een zitrand en het frezen en inzaaien van de beschadigde gazondelen. Nu is dus het moment aangebroken de skatebaan officieel in gebruik te nemen en het bord met de gedragsregels te onthullen.

  • 18 april 2007