Gemeente Wassenaar - Meer brievenbussen teruggeplaatst door TNT

Meer brievenbussen teruggeplaatst door TNT

Nadat in eerste instantie 5 brievenbussen zijn teruggeplaatst, heeft wethouder Van der Lee namens het college, overeenstemming bereikt met TNT over de terugplaatsing van nog eens 2 brievenbussen.

Het betreft de brievenbussen:
- Hertelaan/Hazelaan;
- Park Oud Wassenaar.

De 5 brievenbussen waar al overeenstemming over was zijn die aan de Admiraal Helfrichlaan (al teruggeplaatst), bij De Burcht aan de Poortlaan en op Rust en Vreugd (Van Ommerenlaan) en als test de brievenbussen aan de Hillenaarlaan en de Katwijkseweg na gereedkoming van bebouwing aldaar.
Tevens verplaatst TNT de brievenbus aan de Thorbeckestraat naar de overkant van de Van Groeneveltlaan.

Uiteraard vindt de gemeente het jammer dat terugplaatsing van een aantal resterende brievenbussen waarvoor aandacht is gevraagd niet zal plaatsvinden.

  • 18 april 2007