Gemeente Wassenaar - De nieuwe Wmo folder is uit

De nieuwe Wmo folder is uit

In de hal van het gemeentekantoor ligt voor belangstellenden de nieuwe folder over de Wmo.
De folder beschrijft het waarom van de Wmo en geeft inzicht over hoe de Wmo in Wassenaar is geregeld. Bij wie u moet zijn met vragen en hoe te handelen als bijvoorbeeld een beroep moet worden gedaan op huishoudelijke hulp. Deze en meer zaken staan allemaal in de brochure. De brochure is onder andere ook verkrijgbaar bij Infomaat Lokaal Loket, Openbare Bibliotheek, Raadhuis De Paauw en het Gezondheidscentrum.

De Wmo is een nieuwe wet met als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. De Wmo gaat over alle leeftijden, jong en oud.

  • 17 april 2007