Gemeente Wassenaar - Wethouder van de Locht installeert voorbereidingsgroep burgerparticipatie

Wethouder van de Locht installeert voorbereidingsgroep burgerparticipatie

Op woensdag 4 april a.s. om 13.00 uur vindt in de Frederikzaal van Raadhuis De Paauw de ondertekening plaats van het convenant en de installatie van de Voorbereidingsgroep Burgerparticipatie.

Met de plaatsing van de handtekening en installatie van de Voorbereidingsgroep zijn belangrijke vervolgstappen gezet om het Wmo- gedachtegoed een formele status te geven.

Achterliggende gedachte is het vorig jaar april genomen besluit over de notitie burger -en cliëntenparticipatie door burgemeester en wethouders. De ondertekening en installatie zijn hier een vervolg op.

Doelstelling van deze groep is o.a. het adviseren van de gemeente over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de meest brede zin van het woord, zoals ook in de wet is geformuleerd. De Voorbereidingsgroep gaat de belangen behartigen van de burgers door middel van het informeren en het organiseren van bijeenkomsten in de verschillende buurten en wijken.

Een andere bijkomstige taak is een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gemeentelijk vierjarig beleidsplan dat dit jaar een inspraak traject volgt. De Voorbereidingsgroep heeft een belangrijk stukje mede regie bij de totstandkoming van dit traject.

Niet onbelangrijk daarbij zijn, de kwaliteitsbeoordeling van het beleid en de controle van de dienstverlening op terreinen van wonen, zorg en welzijn.

De Voorbereidingsgroep heeft vooralsnog een tijdelijk karakter. Zij zal daarom naast de bovengenoemde rol ook de gemeente adviseren over de samenstelling en werkwijze van een definitief orgaan voor burger en cliëntenparticipatie.

In die zin brengt de Voorbereidinggroep daarmee de praktijk van vandaag in beeld en verkent het Wassenaar van morgen.

Wethouder Pim van de Locht zal om 13.00 uur de ondertekening en installatie van de uit 9 leden bestaande Voorbereidingsgroep feestelijk bekrachtigen onder het genot van een hapje en een drankje.

  • 30 maart 2007