Gemeente Wassenaar - Update werkzaamheden landscheidingsweg en omgeving

Update werkzaamheden landscheidingsweg en omgeving

Wassenaar, 15-02-2007

De provincie Zuid-Holland is volop bezig met de werkzaamheden waarbij de bestaande Landscheidingsweg tussen de Wittenburgerweg en de Hubertustunnel wordt verdubbeld tot twee maal twee rijstroken. Ook worden enkele nieuwe op- en afritten aangelegd en ter hoogte van de Buurtweg komt een viaduct.

Sinds eind 2006 rijdt het verkeer over de nieuwe (zuidelijke) rijbaan van de Landscheidingsweg aan de kant van Golfpark Groenendael. Hierdoor is de bestaande (noordelijke) rijbaan vrijgekomen om ook hier de reconstructie werkzaamheden uit te voeren. Vóór juli 2007 zal de situatie nog een keer wijzigen. In het 3e kwartaal van 2007 zal het verkeer onder het nieuwe Buurtwegviaduct door rijden waardoor weer op de oorspronkelijke plek van de (nu verbrede) Landscheidingsweg wordt gereden. Dit is de definitieve/eind situatie.

Bouw viaduct Buurtweg

De Landscheidingsweg is ter hoogte van de Buurtweg verdiept aangelegd door middel van een tunnelbak. De bouw van deze tunnelbak is al vergevorderd. De Buurtweg zal via dit viaduct de Landscheidingsweg kruisen. Door het plaatselijk verdiept aanleggen van de Landscheidingsweg (de tunnelbak) heeft het viaduct minder hoogte en overspanning nodig. Omdat de tunnelbak het diepste punt vormt van de Landscheidingsweg zal de komende periode aan weerszijden van de tunnelbak grond ontgraven worden zodat op de juiste hoogte een aansluiting gerealiseerd kan worden. De toeritten naar het Buurtwegviaduct bestaan uit een grondlichaam, met aan de ene kant een Terre Armée wand en de andere kant een grondwal met een aflopend talud. De Terre Armée wand bestaat uit een steile wand van (kruisvormige) betonelementen. Op het grondlichaam zal de Buurtweg worden gerealiseerd.

De rechtsafverbinding vanaf de Buurtweg (kant camping) naar de Landscheidingsweg wordt, in verband met de benodigde ruimte voor het aanleggen van het Buurtwegviaduct, de toeritten naar de tunnelbak en de naastgelegen watergangen, vanaf maart 2007 afgesloten en verdwijnt vanaf dat moment definitief. De fiets-/ voetgangersoversteek Buurtweg/Landscheidingsweg zal totdat het viaduct over de Landscheidingsweg gereed is wel open blijven.

Op- en afritten

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan twee afritten op de Landscheidingsweg, één waardoor het autoverkeer in de toekomst vanaf de Landscheidingsweg richting de Buurtweg (kant camping) kan rijden, de andere afrit geeft het autoverkeer de mogelijkheid ter hoogte van restaurant Flamingo Paradise van de Landscheidingsweg af te gaan.

Overige werkzaamheden

Het aanbrengen van het groenscherm, parallel aan de Zijdeweg tussen de kruising Wittenburgerweg en de toekomstige afrit ter hoogte van restaurant Flamingo Paradise, start vanaf maart 2007. Het aanbrengen zal enkele maanden in beslag nemen. In het groenscherm zal één vluchtdeur komen ter hoogte van het elektriciteitshuisje nabij het voormalige Shell-station.

Naast de verbreding van de Landscheidingsweg zal de provincie Zuid-Holland ook het parkeerterrein bij de sportvelden opnieuw asfalteren en voor personenauto's en bussen parkeervakken maken. De uitvoering zal gebeuren in afstemming met de sportverenigingen en gefaseerd worden uitgevoerd. Op deze wijze hopen wij de overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.n14-norah.nl

  • 16 februari 2007