Gemeente Wassenaar - Wat doe jij bij een ramp?

Wat doe jij bij een ramp?

Risico bestaat...
Een brand, een ontploffing, een gifwolk…. We moeten er niet aan denken. Toch is het goed af en toe wel na te denken over risico’s in onze leefomgeving. Hoe klein de kans dat er iets gebeurt ook is. Want als er iets ernstigs gebeurt, is het belangrijk dat u weet wat u moet en kunt doen. Let wel dat wat u moet doen, is afhankelijk van het incident. Dit is dus niet altijd hetzelfde. Door in een crisissituatie goed te handelen, kunt u erger voorkomen. En misschien zelfs levens redden, van uzelf en van anderen 

Wist u dat?

  • Transport van gevaarlijke stoffen door vrijwel heel Nederland plaats vindt? Ook in de provincie Zuid-Holland en in uw regio, en zelfs in uw eigen woonplaats?  
  • Deze gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven gaan die hiermee werken?  
  • Deze bedrijven de gevaarlijke stoffen gebruiken voor het maken van producten die u dagelijks gebruikt, zoals schoonmaakmiddelen, verpakkingsmaterialen,  brandstof voor de auto of medicijnen? 
  • Het transport van deze stoffen over de weg, het water, het spoor of door buisleidingen gebeurt? 
  • Dit transport niet zonder gevaar is? 
  • Diverse overheden, zoals de provincie, de veiligheidsregio en gemeenten hard werken om de risico’s te beperken. Maar, dat er helaas toch onverhoopt ongelukken kunnen gebeuren? 
  • U zelf ook een belangrijke rol kunt spelen bij een incident? 

Spel

Om op een zo realistisch mogelijke manier te ervaren hoe het is tijdens een ramp en om te leren wat je allemaal moet doen, kan je nu een spel spelen. Ga naar www.watdoejijbijeenramp.nl en speel het zelf!

Campagne Wat doe je?

De Veiligheidsregio Haaglanden, de regionale brandweer, het Rode Kruis en alle gemeenten hebben de handen ineen geslagen om inwoners te stimuleren om hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met de risico’s in hun eigen omgeving. Dit hebben zij gedaan in de vorm van de campagne 'Wat doe je?'.

De campagne verwijst naar de website www.watdoeje.nl, waar behalve praktische tips over veiligheid en hoe te handelen bij ongelukken en andere noodsituaties, ook informatie te vinden is over de risico’s in Wassenaar. Wat doe je helpt bij tientallen grote en kleine noodsituaties. Op de website www.watdoeje.nl staat in 4 stappen wat je kunt doen. En hoe je dat doet, inclusief handige tips, preventieve maatregelen en praktische cursussen. Alles met één doel: mocht er iets gebeuren in Wassenaar, dan kunnen inwoners zichzelf of anderen helpen.

Snel naar...