Gemeente Wassenaar - Crisis en rampen

Crisis en rampen

Crisisbeheersing

Nederland is een dichtbevolkt land. Om die reden kunnen rampen ernstige gevolgen hebben. Verder is het zo dat de maatschappij in technisch opzicht steeds complexer wordt, waardoor de kans op ernstige ongevallen toeneemt.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het voorkomen en bestrijden van crises en rampen. De gemeente Wassenaar beschikt over een rampenplan dat in werking treedt als er een ramp of calamiteit plaatsvindt. In het gemeentelijk rampenplan is geregeld hoe de gemeente samen met brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en mogelijk betrokken externe partners een crisisbeheersingsorganisatie vormt, die goed weet in te spelen op verschillende crisissituaties.

Ramp of zwaar ongeval

Onder ramp of zwaar ongeval wordt verstaan:

 • Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan
 • waarbij het leven en gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad en
 • waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines vereist is om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 

Risicokaart

We leven met z’n allen in een wereld die helaas niet zonder risico’s is. De meeste risico’s zijn klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Denk maar aan de vuurwerkramp in Enschede. In elke gemeente gelden andere omstandigheden en zijn dus ook de risico's anders. Om risico’s te beperken heeft de overheid regels opgesteld. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten bijvoorbeeld een vergunning hebben. Om de bewustwording over veiligheid in uw leefomgeving te versterken, hebben provincies risicokaarten ontwikkeld. Risicokaarten laten zien welke risicobronnen in een bepaald gebied aanwezig zijn en geven daarnaast informatie over de inrichting van de omgeving. Wanneer u geïnteresseerd bent in de risico's in de gemeente Wassenaar, dan kunt u een kijkje nemen op www.risicokaart.nl.

Testsirenes en rampenzender

Testsirenes
Ook in 2011 gaan de sirenes elke eerste maandag van de maand af in de gemeente Wassenaar. Om 12.00 uur wordt dan landelijk het waarschuwings- en alarmeringsstelsel getest. Om overlast en irritatie te voorkomen duurt de test van de sirene 1 minuut en 26 seconden. Er wordt geen test uitgevoerd op (religieuze en nationale) feestdagen. Daarnaast wordt ook op 4 mei (dodenherdenking) geen test uitgevoerd, omdat het geluid van het waarschuwingstelsel voor een groot deel van de Nederlandse bevolking op deze dag negatieve herinneringen kan oproepen.

Hoort u de sirene op andere momenten, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen. Zie instructies: als de sirene gaat. Kinderen die op dat moment op school zijn en moeten daar blijven. Zit u in de auto, ga dan zo snel mogelijk een gebouw binnen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Als de sirene gaat…

 • Ga direct het dichtstbijzijnde gebouw binnen
 • Sluit onmiddellijk alle deuren en ramen. Stel ook eventuele ventilatiesystemen buiten werking
 • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid te schuilen en waarschuw mensen die de sirene niet opmerken
 • Zet radio of TV aan. Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt via uw regionale radio- of televisiezender. Informatie en nadere instructies kunt u krijgen via 89.3 Radio West.

Evacueren

Via de Radio of televisie of via de rondrijdende geluidswagen hoort u of u de omgeving moet verlaten. In dat geval moet u het volgende doen:

 • Sluit gas, water en licht af;
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee;
 • Sluit uw woning af;

Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt. Openbaar vervoer of eigen vervoer. Tijdens de evacuatie krijgt u te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Is het toegestaan om met eigen vervoer te reizen, dan gelden de volgende regels:

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee;
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio;
 • Volg de route die de politie aangeeft;

Ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied. Moet u met het openbaar vervoer, dan hoort u via de regionale zender op welke manier u vervoerd wordt en waar de opstapplaatsen zijn. De leiding van de instellingen regelt speciaal vervoer voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren.

Landelijk rampen informatienummer

Wat u bij een ramp niet moet doen is bellen met het nationale alarmnummer 1-1-2. Ook moet u niet bellen met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De mogelijkheid bestaat dat telefooncentrales overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het op gang komen van de hulpverlening. U kunt echter wel contact opnemen met het landelijke informatienummer 0800-1351.

Rampenzender

Bij rampen en zware ongevallen verneemt u via omroep 89.3 Radio West welk gevaar dreigt en wat u moet doen. Zodra de situatie weer veilig is, hoort u dat ook via deze zender.

Zo wordt u verder geïnformeerd:

Na de ramp geeft de overheid meer informatie via de rampenzender. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep RTV West 89.3 FM. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1 (u vindt de frequentie op www.radio1.nl) of lokaal RTV West 89.3 FM. U kunt zelf ook veel actuele informatie vinden op internet. Bijvoorbeeld de site www.crisis.nl wordt bij rampen een actuele informatiesite of op de website van uw gemeente.

Folder Denk vooruit.pdf 
Checklist 'Wat te doen bij een ramp'.pdf 
Brochure 'Wat te doen bij een ramp'.pdf

Overstromingsrisico's

Op de website www.overstroomik.nl en de bijbehorende app kunt u zien of u in een risicogebied woont.

Snel naar...