Gemeente Wassenaar - Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

De Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: 9 basisscholen, 6 schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2200 kinderen. Ons doel: zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden deskundige begeleiding aan leraren, directies en schoolbesturen. Maar vooral ook aan kinderen en hun ouders.

De Schooladviesdienst is kleinschalig. We hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse scholen. Soms werken we afzonderlijk met één school (de Schooladviesdienst 'in de school'), soms met meerdere scholen tegelijk (de Schooladviesdienst 'schooloverstijgend'). Zonder aan de profilering van de afzonderlijke scholen voorbij te gaan, biedt de Schooladviesdienst een basispakket van diensten aan alle scholen, waarbij tevens sprake is van sterke onderlinge samenwerking.

Sinds juli 2008 is de Schooladviesdienst een stichting. De stichting Schooladviesdienst ontvangt haar inkomsten uit een subsidie van de gemeente Wassenaar, uit bijdragen van de scholen en uit speciale projecten. De SAD is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Snel naar...