Gemeente Wassenaar - Leerplichtwet

Leerplichtwet

Wat is de leerplichtwet?

In de Leerplichtwet staat geschreven wat ouders, jongeren en de school moeten doen om jongeren naar school te laten gaan. Een introductie op de zaken die u dient te weten.

Doel en inhoud

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen. In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet. Deze wet is, kortweg gezegd, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. De zaken die staan omschreven in de leerplichtwet kunt u links vinden.

Snel naar...