Gemeente Wassenaar - Week 6 It giet oan

Week 6 It giet oan

Vrijdag

Vrijdagochtend vroeg op de Paauw om voor een vergaderochtend en een excursiemiddag zaken af te werken. Die “verloren uurtjes” goed benutten anders slibben we als bestuursapparaat dicht, alle blackberrys ten spijt. Om half tien Stichting Ad Gloriam Pavonis met gelukkig mijn voorganger Piet Heijn Schoute er ook bij. We krijgen gelukkig een aardige respons vanuit de fondsen voor ons project restauratie beelden de Paauw waarmee dit een voorbeeld kan gaan worden van publiek-private partnership. Maar we zijn er nog niet en blijven dus achter fondsen aangaan. Rijd mee met ambtsketen in de doos met communicatieadviseur Laura Jongeneel naar het  Van Ommerenprak, 60 jaar getrouwd paar Andriessen-Hoogeweij.

Hij is een interessante man: heel jong minister (in 1963) en 26 jaar daarna weer in het kabinet Lubbers-Kok. Eigenlijk vooral een ambtelijke loopbaan met korte politieke uitstapjes. Het bezoek is warm en gezellig. Mw Andriessen plaatst nog een enkel bon mot bij vertrek, bijzonder.
Haasten naar de Paauw waar de bus al voor staat, we gaan met twintig man, raadsleden, ambtenaren, collegeleden naar het kantoor van BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) voor een studieconferentie. Helaas begint het direct bij vertrek ook enorm te sneeuwen, waardoor we een kwartier te laat aankomen. Maar het had nog erger gekund en met vooruitziende blik hebben we broodjes en (karne) melk in de bus bij ons. Het BEL congres biedt een schat aan ervaringen met opbouw en aansturing van de BEL organisatie en de aandachts/knelpunten daarbij. Ter plekke en in de bus terug worden druk ervaringen uitgewisseld. De drie burgemeesters Roest, De Zwart-Bloch en Van Benthem, allen (toevallig ?) van (sociaal) liberale snit zijn enthousiast over het concept en met hen ook de raden, wethouders en ambtenaren. Uiteraard ook kinderziekten en verbeterpunten. Hoeveel vrijheid heb je en houd je en hoe zakelijk stuur je het aan: uurtje factuurtje en sturen met harde afspraken aan de voorkant ? De terugreis valt relatief mee al ploeteren we zeven kwartier voort en zijn we pas tegen achten in Wassenaar. Marleen heeft het nog lastiger, geen treinen en dus met een taxi van haar werk in Amersfoort naar huis. Na negenen zijn we pas samen op de bank, en er is veel na/bij te praten. Later volgen we weer In Therapie, zijn nu bij de tweede serie, jammer dat het zo snel op TV moest stoppen. Veel te lachen is er niet in het moderne leven dat op de sofa bij de psycholoog wordt geëtaleerd...

Zaterdag

Zaterdag vroeg naar Amsterdam, de 44 en 4 zijn redelijk goed berijdbaar. De NCDO, ooit Commissie Claus, bestaat 40 jaar, en dat wordt gevierd met een mooie conferentie in het TropenInstituut waar “s middags ook Majesteit bij aanwezig is. Als vice vz van de Raad van Toezicht ben ik nauw betrokken en het geeft een goed gevoel na afloop dat de NCDO er weer na moeilijke jaren staat als organisatie die werkt aan draagvlak en kennis over globalisering. Na een hapje thuis naar een (verjaars) borrel bij vrienden in Haarlem.

Zondag

Zondag indoorsport want buiten is het echt wel glad en sneeuwerig. Rest van de dag hard aan het werk want de week was  vooral buitenshuis met Lochem en Eemnes. Schaatsen komt nog wel-hopelijk.

Maandag

Maandag bijpraten met notaris Jeannine Geurts, kleine staf, p.o. social media, idem met secretaris, idem met de medewerkster cultuur en Europa Haaglanden, Rita Bakker en wethouder/portefeuillehouder Tineke van Nimwegen uit Midden Delfland, daarna gesprek met ambtelijk Den Haag over DH Culturele Hoofdstad 2018 en de inbreng uit Wassenaar/regio. Naar de KvK in Den Haag voor de receptie van Sri Lanka, een land dat eindelijk vrede kent, en een optreden bij de Rotary ter Horst. Onderwerp de sterkte en zwakte van Wassenaar. Uiteraard blijft de beoogde samenwerking met Voorschoten niet onbesproken. Interessante observaties uit het publiek over Warmond. De zaal steunt de ”economy of scale” argumenten. Om half negen thuis, de weelde van in elk geval een halve avond thuis. Dat blijft de hele week zo, als het dan niet helemaal kan een “vrije” avond dan een halve, beter dan niets. Het geeft mij gelegenheid aan het project boekenlijsten en scannen van boekenkasten te werken. We groeien eruit als we niet oppassen..

Dinsdag

Dinsdag vroeg naar Den Haag, de Senaat, en dan met kat in mandje naar de dierenarts. Teigetje weet nog niet wat hem boven het hoofd hangt, de arme ziel.  Eind van de middag blijken twee kiezen getrokken en wordt hij half verdoofd thuis losgelaten. Een goed college van B&W, van SJW tot sociale onderwerpen, en daarna een bijzondere ontmoeting met het bezoekende Amerikaanse team van State Department office of Overseas Building Operations (OBO) over de nieuwe ambassade. Maquettes en artists impressions zien er zonder meer goed uit. We bieden een  lunch aan die geanimeerd verloopt. Daarna op de “statiefoto” die daags erna in de Telegraaf verschijnt.

Na afloop in kleinere kring nog even stilgestaan bij enkele veiligheidskwesties. Jessica de Wit, bestuurskundige in spé, komt langs over de mid-term review van het coalitieakkoord. Ze gaat hier afstuderen en dat is mooi, want resultaat van een volkomen toevallige ontmoeting bij 3 oktober in Leiden in 2010. Ik krijg tijd veel te ruimen t/m oude dossiers. Ook bij Emy is de ruimte beperkt.. Hapje eten thuis en dan “s avonds in onze Raad een informele presentatie door OBO en de Ambassade. Velen ook buurtbewoners en andere betrokkenen aanwezig en ik doe een soort talk show als “host”. Goede sfeer en uitstekende antwoorden op soms indringende vragen. Om tien uur thuis.

Woensdag

Woensdag bezoek van enkele raadsleden. Dat kan en moet op basis van ook  de informele  informatie uitwisseling over en weer tussen college en raad. Zestig jaar getrouwd stel in de Van der Wervestraat, leuke echte Wassenaarders. In Den Haag een rijtje plichten, van kapper via p.o. met secretaris Haaglanden Marion Stein tot DB Haaglanden. Terug in de Paauw en dan de WOP waar Tjibbe Joustra spreekt over het morgen uit te brengen Moerdijk rapport van de Onderzoeksraport. Andre van Herk spreekt enthousiast o.m. over de events in Wassenaar de komende tijd en de samenwerking. Daarna anderhalf uur op het partijbureau in de Hoge Nieuwstraat Den Haag over fondsenwerving en campagnes. Half negen thuis. Nederland op zijn kop: it giet niet oan. Is er nog ander nieuws in de wereld hoe begrijpelijk ook dit verlangen naar De Tocht der Tochten ?

Donderdag

Donderdag vroeg met de auto naar Groningen voor de Raad van Advies Prins Claus conservatorium. De koffieafspraak met een Groningse wethouder sneuvelt door gruwelijke files rond Utrecht. Kennismaken met de nieuwe “Dean” van de muziekopleiding van de Hanze Hogeschool en daarna anderhalf uur strak vergaderen. Dat geeft mij gelegenheid toch nog tijdig, kwart voor vijf, op de Paauw te zijn voor het afscheid van Theo Turk. Zeer bijzonder, na 32 jaar trouwe en ambtelijke dienst. Een voorbeeld van integriteit en loyaliteit. Terecht veel waarderende woorden en gebaren. Stukken op de werkkamer en daarna op de fiets glibberend naar Iran, receptie nationale dag. Nogal een contrast, veel M.O. landen en gesluierde vrouwen in de hoek. Weinig Nederlanders en Westelijken, wel een groep van een reisbureau dat reizen naar Iran doet. De Wassenaarse Krant is goed vertegenwoordigd. Na een hapje geiten- en schapenvlees en een stukje vis  thuis naar de VVD fractie in kader van rondje met de griffier. Half tien thuis en de laptop gaat weer open.

Snel naar...