Gemeente Wassenaar - week 5

week 5

Samenleven, samenwerken, samengaan? 

Vrijdagochtend eerst overleg met griffier. Er staan belangrijke vergaderingen van onze Politieke Markt op stapel en we willen die goed voorbereiden ook waar het gaat om de inspraak. Ook de lange termijn agenda en de Metropoolregio komen aan bod: hoe de rol van de 24 raden te borgen ? Geertje heeft daar ook eigen interessante ideeën over. Ik werk post en andere papieren weg. Goed zo”n “huiselijke” vrijdagochtend. Hanneke Moering partner bij Boer en Croon Groep bezoekt me naar aanleiding van het diner pensant eind vorig jaar. Ze wil met een aantal stakeholders verder spreken over de bestuurlijke inrichting van ons land , toegespitst op de (bestuurlijk drukke) Randstad. Voor BCG is dit een interessante nieuwe oriëntatie op de lokale en regionale/provinciale overheden. Ik suggereer Wassenaar als plaats van samenkomst: een nieuw akkoord van Wassenaar ?

Een ingelast “eitje tikken” met secretaris Wilma over lopende zaken in het Gemeentekantoor. We spreken intensief met elkaar, dag ij dag uit en vaak ook buiten kantooruren. Die tandem is dik in orde. En de driehoek met griffier loopt steeds beter. Het motorblok, met de wethouders en het MT, van onze organisatie. De brandweercommandant Camille Michel praat me bij over een nieuw stuk over de kostenverdeelsystematiek in de Veiligheidsregio (Brandweer). Toon en inhoud van het stuk en de procedure bevallen me niet erg. Ik deel onze observaties met de afdeling Financiën en wethouder Marc van Dijk die mij woensdag in het AB van de Veiligheidsregio zal vervangen (de burgemeestersconferentie Lochem). Een p.o. beleid met het nog verse hoofd, Harm Jan van Schaik. We staan stil bij een aantal beleidsvelden die nu qua personele inzet tekort komen en die we met hulp van Voorschoten gaan remediëren. Die samenwerking rendeert dus nu al, maar kan door die te structureren nog meer opleveren.

Daarna, ambtelijk begeleid, een burenruzie met een der partijen aan tafel. Later in de week zal ik, geanonimiseerd, over deze casus vertellen in Lochem bij het onderdeel Moreel. Leiderschap/openbare orde en veiligheid. Ik houd sinds een aantal maanden nauw contact met beide partijen en de diverse diensten die er over gaan. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een burgemeester eigenlijk en welke risico”s zijn er als je je als “probleemeigenaar”opwerpt ? De meer theoretische aspecten daarvan komen in Lochem aan bod, nu gaat het om de situatie per nu en die is nog niet zo makkelijk. Meeleven en - denken is al een belangrijk pluspunt en we beloven verder contact met beide partijen. Ik overhandig in de Frederikzaal een bloemetje en een welgemeend bedankje aan het Buurtpreventieteam Oostdorp voor hun grote inzet het afgelopen jaar en met name tijdens Kerst/Oud en Nieuw. Die mogen best wel eens in het zonnetje gezet en in de krant: Annelies en haar vele mannen. Daarna naar de Willemshof, VNG, Nieuwjaarsreceptie  VNG Internationaal. Ik raak in gesprek met de ambassadeur van Rwanda, nuttig want we hebben een demonstratie zondag tegen de gastspreker bij de Amerikaanse Martin Luther King herdenking. Ook de Israëlische Ambassadeur is aanwezig. Snelle handdruk met collega en Commissie voorzitter Peter Rehwinkel, en een speech van Minister OS, Ben Knapen. Een aardige mix mensen o.w. onze wethouder Fred Sanders. Goed dat er toch nog wat geld vanuit het Rijk naar projecten als LOGO South gaat. Was door een “fout”van de Kamer bijna afgelopen geweest. Peter Knip bij de  VNG doet dit goed, demonstreren Ralph Pans en Annemarie Jorritsma met hun aanwezigheid. Naar huis om Marleen op te halen voor het jaarlijkse diner van de Commissaris van de Koningin, met ongeveer 60 burgemeesters en veelal hun partnerts aanwezig in het Provinciehuis. Blijft een wat ruim gebouw voor een diner, maar intiem is het met die aantallen toch moeilijk. Aan de tafels gaat dat beter. Ik hoor veel lief en leed van de afgetreden collega van Sliedrecht, Martin Bouvee. Wat een zwaar en eenzaam vak loop ik vast vooruit op Lochem. De tweede ronde zitten wij in vertrouwd gezelschap van “Rijswijk” en “Brielle”. Tussen de bedrijven door een prikkelend gesprek met gedeputeerde Ingrid de Bondt die later in de week ook opduikt in het stuk van de NRC over Leidens Ontzet. We filosoferen over Churchill versus Zoeken naar Balans en de haalbaarheden en (on)wenselijkheden. Een lastig dossier. Half twaalf thuis, is wel weer genoeg voor deze week.

Zaterdag huiselijkheden en Marleen sterkte wensen voor een optreden bij de PVDA in Utrecht. Ik ga naar het Chinese Nieuwjaar in Den Haag, een enorme ceremonie, de 10e keer alweer in het Atrium van het Stadhuis. Een aparte belevenis. Naast Jozias van Aartsen en Bas Verkerk en vele andere “bobo”s zegen ik op het podium het Jaar van de Draak in. “s Middags naar huis, boodschappen enzovoort, het is nog even gewoon mooi weer, de koude komt eraan. “s Avonds eten in Leiden op het vertrouwde Vrouwenkerkhof waar ik mij als Leids raadslid druk over maakte, daarna Leo Blokhuis in de Schouwburg aan de Oude Vest. De muziek van de Band appelleert meer bij mij dan bij Marleen en Aurel - een kwestie van generatie. Leo doet het weer  prima, de (cover)band ook.

Zondag nog net voor de kou hardlopen en thuis aan het werk. Einde middag via Hagenhorst (expositie Wassenaarse kunstenares Gerda Edelaar) naar Van der Valk/Bijhorst. Daar een kleine demonstratie van 30 kleumende Rwandezen, grotendeels uit de NL gemeenschap. Ik spreek met enkele van hen. Ze willen vreedzaam en zelfs vrijwel geluidloos hun bezwaar uiteen zetten tegen de bekende hoteleigenaar en inmiddels filmster van Hotel Milles Collines. Ik onthoud me ook later aan tafel naast de eregast van een oordeel, maar spreek indringend met allen. De ceremonie zelf  gewijd aan Martin Luther King is indrukwekkend, ik ben blij dat ik dit keer de volledige maaltijd en herdenking meemaak.

Leg ook nuttig contact met de Amerikaanse agente van Paul Rusesabagina (Rwandese hotelmanager) en spreek af dat ze wellicht in Wassenaar komt voor de presidentsverkiezingen dit jaar. Om tien uur thuis, door de kou op de fiets, en nog laat doorwerken.

Maandag kleine staf. Eerst leg ik een cadeautje klaar voor jarige wethouder Marc van Dijk die net als ik een lange vergaderdag tegemoet gaat: vanavond Carrousel over de samenwerking. Daarna op de nieuw ingerichte derde verdieping van het Gemeentekantoor (sober en toch fraai!) het p.o. veiligheid/toezicht en handhaving met gemeente, politie en brandweer. Aandacht voor de Veiligheidsregio/financiën, het regionale crisisplan en Wassenaarse actualiteiten waaronder helaas enkele woninginbraken. Gelukkig ook opgeloste inbraak- en zakkenrollerszaken. Weer aandacht voor wat ik de hulpverleningsbureaucratie pleeg te noemen, die werkt niet altijd even vlot en gecoördineerd. Extra B&W ivm Raad vanavond, we maken de balans op van de te verwachten inspraak en Marc en ik stemmen onze inbreng op elkaar af. We zijn er klaar voor. Overleg met secretaris, griffier en driehoek. Met carrousel voorzitter Jan Pieter Becker en de griffier loop ik de orde van vanavond door. Carolien de Groot op bezoek, de actieve directeur van Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Leiden die talenten van kinderen die dat nodig hebben helpt te ontwikkelen. Donderdag hebben we weer Raad van Toezicht en we bereiden die vergadering voor. Het budget is niet zonder zorg, wat doen we, mikken op een grotere hoofdsponsor of een aantal kleinere ? Bekend dilemma.

De collegeleden lopen binnen bij het (interne) symposium Beleid maken is een Vak in de Paauw. Gaat om ambtelijk-bestuurlijk-politieke sensitiviteit. We draaien in drie groepen mee, en nemen praktijkvoorbeelden van gevoelige dossiers door. Wie trekt wanneer aan welke bel ? Daarna snel op en neer naar Haarlem, bestuur Toneelschuur, om tijdig terug te zijn  voor de Carrousel. Dat lukt, om zeven uur ben ik terug in de Paauw. Een lange rij insprekers met een vrijwel identieke boodschap over de ambtelijke integratie met Voorschoten. Daarna de Raad in eerste termijn. Na afloop heb ik het gevoel dat Marc en ik erin zijn geslaagd een stevig en overtuigend verhaal neer te zetten over de pluspunten en kansen van die samenwerking en ook wat er kan gebeuren als je die niet nastreeft. De insprekers zijn tegen die tijd voor een goed deel naar huis.

Dinsdag breng ik Marleen naar de Eerste Kamer die vandaag kort zit, alleen stemmingen. In het college praten we natuurlijk na over “the night before”, en behandelen we de Detailhandelsnota en de problematiek van de SJW. Er wordt veel gelachen en weinig gemopperd, goed teken. Daarna lunch met Voorschotens college, er is veel uit te wisselen over de behandeling in de twee raden van de samenwerkingsvoorstellen. We brengen het politieke krachtenveld in kaart en taxeren de verdere gang van zaken. Eind februari gaan we beiden verder, en daarna de hamer. Ik fiets naar huis om vast mijn weekeindtas in te pakken voor Lochem. Met Fred Sanders erbij een goed gesprek met onze bibliotheek en BplusC over samenwerking, ook Voorschoten speelt een rol. Daarna de Jaarrekening 2011 van ons Brandweermuseum. Om 8 over 5 zit ik in de Intercity oostwaarts. Met een hapering bij Gouda van een half uur ben ik tegen achten in Lochem waar het 5 graden kouder is. Hotel Hof van Gelre haalt me even af van het stationnetje. Het weerzien met collegae en bekenden is hartelijk. Aan tafel spreekt de collega van Gouda over zijn wederwaardigheden van de laatste jaren en dat waren er nogal wat. Het barbezoek is intensief en laat, vooruit voor een keertje. Het begin woensdagochtend houdt daar rekening mee: 10 uur. Vakantiegevoel. Daarna een volle dag moreel leiderschap als thema, waarbij veel praktijkvoorbeelden de revue passeren. De middag doen we in het oude raadhuis van Lochem, nu Ondernemersacademie. Aan tafel zelfs columns van collegae, een buutredenaar uit het Zuiden en pianospel van collega Han Polman uit Bergen op Zoom. Er wordt zelfs gedanst maar dat gaat mijn tafel van Westelijke en Friese  burgemeesters (Haarlem, Texel, Sneek e.o.) wat te ver. Donderdag aandacht voor de politie en openbare orde/veiligheid als thema, ik vertel over de casus Wassenaar. Terugrijden met een staflid van het Genootschap. In de middag terug op de Paauw, RvT JES Rijnland, paar belafspraken en stukken wegwerken, en dan via huis naar de Wittenburg voor de Haagsche Schouw, waar Coen Teulings, directeur CPB spreekt. Hij legt zijn bekende hervormingsvoorstellen op tafel. Op de blackberry lees ik een positief persbericht van VVD en ONS Voorschoten over de samenwerking. Elf uur thuis, smsje aan Bruno van Dunne en dan te bedde.

Snel naar...