Gemeente Wassenaar - Week 3

Week 3

Beschouwen en berouwen    

Vrijdag
Voorbereiding op het Valkenburg overleg met gemeentes, provincie en Rijk. De Wassenaarse Raad heeft hier veel ideeën over en koestert ambities, dus ik maak mij daarvan getrouw de tolk (Henk de Greef is nog buitegaads). Met een enkele speldenprik van voorzitter en collega Jos Wienen (“Hotel Wassenaar. Staat dat niet op gespannen voet met het beoogde vrije zicht”?) worden de brief aan het College van Rijksadviseurs en de motie en de instelling van de Raadswerkgroep blijmoedig in ontvangst genomen. Nu nog zien dat de inhoud ook tot gelding komt. Ik pleit voor een beter en frequenter overleg met ook gegarandeerde bestuurlijke deelname want die is vandaag toch helaas weer wat mager. Op de terugweg maak ik in de auto van ambtelijk adviseur Hans van Son de balans op: Wassenaar is opnieuw terug aan tafel, maar er zijn nog veel onbekende factoren zoals de update van de woningbehoeftecijfers en natuurlijk vooral hoe de RijnlandRoute besluitvorming zich verhoudt tot de planning van deze locatie.

Overleg met de griffier over de follow up van het Presidium van deze week en andere lopende zaken zoals de drukke agenda’s voor de komende weken (samenwerking!). Met programmamanager Patricia Vogel bereid ik de Stuurgroep (stukken) Voorschoten voor. Een oude bekende, toegelaten asielzoeker uit Burundi, praat ik op vriendschappelijke basis over zijn dilemma’s en problemen. Na 10 jaar nog als Tweede Kamerlid, een hernieuwd contact met iemand die een studie voltooide –petje af- maar toch moeilijk aardt in ons land. Terug naar zijn land geen (eenvoudige) optie. Een iets Franstaliger land dan ons land misschien? Overleg over sociale media, de koppeling van Twitter, Linked in en Facebook leidt tot een multiplyer die ook weer beheersbaar moet zijn. Na het blog bezoek van een inwoner die wil aftasten of een K.O. voor een familielid erin zit. Moeilijk om daar gezaghebbend over te spreken maar vuistregels en ervaringsgegevens zijn wel te bieden. Een oud collega van BZ, Jean Pierre Kempeneers komt langs om bij te praten. Zijn weg is van Den Haag via New York terug in Den Haag. Voor mij is New York een belangrijk stuk verleden. Leuk om in drie kwartier twee professionele levens naast elkaar te leggen. Ik geef hem een enkel carriere adviesje mee. Naar Amsterdam voor de Japanse (gemeenschap) receptie in Okura. Zeer veel Japanse ingezetenen, waardoor ik des te blijer ben als enige bestuurder (Amsterdam en Amstelveen verhinderd) hier te zijn. Ik neem een klein bordje sushi maar eet toch liever thuis een kippepootje. Daarna ontspanning en huiselijk kluswerk met een tijdelijk lamme hand als gevolg.

Zaterdag
Dorp en boodschappen, ‘s middags de installatie van de nieuwe collega van Leiderdorp. Een oude bekende uit de Leidse Raad Laila Driessen. Leuk haar weer na zoveel jaren aan het werk te zien na een enkel Noord-Hollands contact. In het gloednieuwe raadhuis van Leiderdorp (complimenten en zonder budgetoverschrijding) is de sfeer goed en zelfs even hilarisch na de Freudiaanse verspreking dat zij zich verheugt op het burgemeesterschap van Leiden(..). Daarna de CDA Wassenaar Nieuwjaarsreceptie in een oude vertrouwde locatie, de schuur van Overdevest. Precies passend. Geanimeerd en een goed verhaal van Meindert Stolk dat later tot mij komt want Marleen en ik gaan naar Amsterdam voor de film Drive en een hapje in een eetcafe next door in de Roetersstraat. De film dreunt flink na, letterlijk en figuurlijk.

Zondag
Na de sport de opening van de leuke expositie Brandweer in Strips met een flinke opkomst.  Kees Plaisier en zijn mannen deden goed werk. Later in de week zie ik Wassenaarse kinderen op bezoek, helemaal goed. Daarna een mooi Nieuwjaarsconcert van Excelsior met Japanse soliste en Amerikaanse muziek, traditioneel feestelijk met toost en speeches van onder meer voorzitter Bert Ooms. We zijn trots op “ons” Excelsior! De twee buurtborrels laat ik aan wethouder Sanders en buurt manager Wim Issendonck. Met Marleen en Aurel naar Den Haag voor een Vietnamees hapje en een geweldige film, The Artist: zwart wit, zwijgend en een hoofdrol voor hondje Uggie. De  (Franse)hoofdrolspeler kan e rook wat van. Wie van hen krijgt de Oscar? Tussendoor veel telefoon over twee Wassenaarse branden, van Polanenpark en de Willibrord. Het is hollen of stilstaan..

‘s Avonds laat fiets ik nog langs de Willibrord voor (na)praten met personeel en directie. De mensen, een kwetsbare groep, zijn heel erg geschrokken, maar gelukkig geen persoonlijke ongelukken.

Maandag
De overlegdag, een hele reeks p.o.’s. Extra B&W over de Nota Cultureel Erfgoed die ‘s avond in een eerste bespreking komt, nog in de fase van beeldvorming maar de oordeelsvorming komt eraan. Procedureel en inhoudelijk zijn er nog de nodige vragen, maar het gaat om de redenering en de argumentatie. Houdt die stand? Ik vind het een sterk verhaal: specifieke bescherming en algemene via het Bestemmingsplan. Aan de portefeuillehouder om dat te verdedigen . Maar nu eerst nog insprekers en deskundigen. Intern overleg over kunst en cultuur en een actualiteit: het Cuypers Genootschap ziet af van verdere juridische stappen in het kader van de monumentenlijst van de gemeente. Uiteraard gaat het om de Horsten. Respectabel. Ik mag dat ook nog eens in de wijkende middagzon uitleggen voor de camera van RTL Nieuws. Gaat goed. Een zeer drukke Nieuwjaarsontvangst van Russell Advocaten in Amstelveen, Cobra Museum, tout Nederland. Eerste gesprek met de secretaris van de Wassenaarse Pauwhof uit de tijd dat dit fraaie gebouw een monument en residentie voor kunstenaars was. Wat een toeval. “s Avonds thuis aan het werk.

Dinsdag
Vroege B&W, goede Stuurgroep. Uiteraard geef ik eerst een lift aan Marleen naar de Eerste Kamer, die heeft nog geen echte zitting want Thieme houdt het wetsvoorstel Ritueel Slachten aan wegens zwangerschap. In de middag de constituerende zitting van de nieuwe Raad van Toezicht NCDO hier in de Paauw. Makkelijk voor mij maar er wordt licht gemopperd op het moeizame OV hier naartoe. Daarna Haardvuur met hoge opkomst en dito kwaliteit. Inleiding van een hoge ING functionaris over de financiële crisis. Volgende keer de woningmarkt op de agenda. Het echte haardvuur brandt in mijn kamer. Om half acht snel naar Den Haag waar ik Marleen van de trein haal die de Nieuwjaarsreceptie van HM bezocht in het Paleis op de Dam. Om 20 uur 12 ploffen we neer in de stoelen van de Koninklijke Schouwburg voor het indrukwekkende toneelstuk In Ongenade naar het goede boek van Coetzee. Morele dilemma’s van de mens en het hedendaagse Zuid-Afrika. Kom toch nog een Wassenaars raadslid en haar man tegen.

Woensdag
Een inhaalochtend door uitgevallen afspraken, heerlijk. Ik bezoek bijna spontaan op korte termijn een bewoonster van de Sophieke Huis die in een persoonlijke brief klaagt over haar zo donkere kamer door overdadig groen van bomen voor het raam. Een medewerkster maakt verslag en koppelt terug naar groen en het ingenieursbureau. Ze heeft ook nog wat opmerkingen over de Bouwstichting. Konden we alle inwoners maar zo ‘on the spot’ bedienen.. Daarna  met wethouder Marc van Dijk een grote bestuurlijke conferentie in Den Haag, World Forum, van BZK over Beter werken in het Openbaar Bestuur. Liesbeth Spies doet als nieuwe minister een goed eerste optreden met een mix van zakelijkheid en CDA warmte. Aardige workshops waar collegae en ik mengen met ambtenaren (en wethouders). Alleen: de helft komt weer niet opdagen. Een permanente kwaal.. Via Jan Schinkelhoek’s nieuwe bureau aan het Smidswater naar de Wassenaarse Winkeliersvereniging. Prima sfeer op receptie in nieuwe locatie in Me Gusta. Wethouder Fred Sanders spreekt de geanimeerde menigte toe. Ik bespeur, en de drie wethouders die er zijn ook, een optimistische sfeer van samenwerking en schouders onder ons Wassenaar. Half negen thuis en dus een late makkelijke maaltijd voor Aurel en mij. Marleen is letterlijk gevlogen naar Munchen voor de Zorginnovatiereis.

Donderdag
Telefonisch vergaderen over sollicitatie cultuurmakelaar. Daarna lang intern overlegd over twee grote dossiers, de samenwerking Voorschoten en het erfgoed/monumenten. Deels ook in Driehoekverband met secretaris en griffier. We besluiten als college een sober maar doelmatig weerwoord te geven op het digitale bombardement van derden, en daar met name een inhoudelijk verhaal tegenover neer te zetten in reactie op beeldvorming. Als raadsvoorzitter beijver ik me met de griffier ruimte te scheppen voor een ordelijk discussie en besluitvormingsproces over inderdaad een belangrijk onderwerp.

In Amsterdam halverwege de middag een heel andere  sfeer. Begeleid door een luid TV verslag van Ajax-AZ (wat kunnen kinderen joelen) praat ik met een bekende van jaren terug over een charitatieve instelling die culturele plannen met Wassenaar heeft. Daarna afscheid van directeur Tropenmuseum Lejo Schenk recht tegenover Cafe East of Eden, in het Kon Instituut voor de Tropen. Zeven uur thuis, eten, gesprekje met Meindert Stolk en dan een rondje in diens CDA fractie, als eerste van een reeks van zeven. Het gonst in Wassenaar en dat tekent de levendigheid van de lokale democratie. Tien uur thuis.

Burgemeester Jan Hoekema en mevrouw Hogervorst

Snel naar...