Gemeente Wassenaar - Week 16

Week 16

O o regio Den Haag

Vrijdag

Vrijdag vroeg uit de veren, sporten in de fitness van het Carlton Hotel Lille, deze maanden ook anderszins in het nieuws geweest. Daarvan geen spoor te ontdekken. Om 9 uur weg naar een project mijnsluiting waar de regio Lille een rol speelt. We zijn op werkbezoek met “ons” DB Haaglanden, nuttig, leerzaam en leuk, ook goed voor het onderling contact. Probeer hier en daar goede zaken  voor ons Wassenaar te doen. Met de mijnen zit men wel in de maag. Niet elke “pit” kan een cultureel centrum worden, niet elke berg afval een groenzone. Toch gebeuren er de meest creatieve zaken en knapt de vroeger zo arme regio zienderogen op. Economisch komen er impulsen vanuit distributie, logistiek en service, cultureel is er een enorme boost sinds Lille culturele hoofdstad van Europa 2004 werd. Een dependance van het Louvre is op komst. Infra en goede verbindingen inclusief OV zijn essentieel. Voor de stad Lille zijn de stations en met name die van de TGV (Koolhaas!) een onmisbare impuls geweest. De effecten worden nu pas bijna 20 jaar later goed zichtbaar.

Bij de lunch zit ik naast de collega van Roubaix, Van Dierendonck. De grens met België laat zich gelden. Uiteraard spreken we ook even over Parijs-Roubaix, wielerklassieker. Gesprek en presentaties over de beide regio’s, Haaglanden(Rotterdam)/Metropool en Lille. Die werkt ook over de grens zoals we later zien in Kortijk, een fraaie Westvlaamse stad met veel steden- en kerkenschoon. Ook hier binnenstedelijke relance van een eiland (Budha) o.m. door een fraaie fiets- en wandelbrug over de Leie. ‘s Avonds afscheidsdiner met Franse gasten en gastheren. Uiteraard veel aandacht voor de a.s. presidentsverkiezingen die leven.

Zaterdag

Zaterdag 8 uur uit het hotel naar een landbouwcoöperatie, le Panier Vert. Fraai voorbeeld van  inzet van een ouderwets beheersmodel voor een moderne agenda, verkorting van de voedselketen en een minder zware ecologische footprint van de agrarische productie. Om half twaalf en route naar huis, 14 uur aan. ‘s Middags nog de opening van zelfportretten van Wierd Wagenmakers, tekenleraar bij het Rijnlands en docent bij Ars et Studium. De  Warenar ligt er fris bij, dank beheerder, dank Kees Tukker en Dymphna Vree.

Via hockey bij Kievieten naar huis, handen uit de mouwen voor eters. Het is goed en onderhoudend.

Zondag

Zondag sport, kraambezoek en ‘s avonds een mooie typische Orkater voorstelling in Leiden, Breaking the News. Ook de kranten en papieren. Op de Paauw stukken gebracht en gehaald, even de achterstand wegwerken.

Maandag

Maandag social media p.o., kleine staf, breed overleg met politie, gemeente en de Stichting WBE (wildbeheereenheid) over de aanstelling van een wild opsporingsambtenaar/boswachter in de gemeente. Lastig een goed betrekkelijk nieuw idee in  te passen in de bestaande bureaucratie, maar het gaat lukken (denk ik). Overleg met secretaris en secretaris/griffier. Daarna een nuttige tocht naar Brandwijk (Graafstroom) nabij Schoonhoven waar een collectioneur van de Nieuwe Haagse School woont, dit naar aanleiding van contacten rond de eerste externe expositie van onze Wassenaarse collectie in het Gemeentemuseum Gorinchem. Om half zeven schuif ik aan bij het afscheidsetentje van de Leidse cultuurmakelaar Erica Haffmans, aangeboden door de sponsoren, Fonds 1818 en de gemeente Leiden. Wethouder Jan-Jaap de Haan laat zich niet onbetuigd. Voor het hoofdgerecht alweer weg want om 21 uur in kader reguliere bezoeken aan fracties een gesprek, vergezeld van de griffier, aan de fractie van WWW in de Paauw.

Dinsdag

Dinsdag op tijd terug van de Eerste Kamer voor B&W. We besteden onder meer aandacht aan de RijnlandRoute. Goede stuurgroep zitting met Voorschoten in het raadhuis daar, we kijken voor naar het te verzenden Plan van Aanpak ambtelijke integratie, de 0 meting en de stukken voor de Klankbordgroep die volgende week van start gaat. Verder actualiteiten zoals bus 44 waar de VVD Wassenaar schriftelijke vragen over heeft gesteld die we vandaag zullen beantwoorden naast de informatienota aan de Raad.  We blikken vooruit naar de overlegronde met het college van Leidschendam-Voorburg volgende week. Terug op de Paauw overleg over 4 mei, draaiboek, speech, gedicht. Goed om dat tijdig af te ronden. De nieuwe manager (geen ”directeur”) van Duindigt , dhr.  Buurman, meldt zich op onze uitnodiging. Een enthousiaste man met ervaring in de draf- en rensport en de journalistiek. Beide zullen hem van pas komen. Henk en ik leggen de gebiedsvisie van de Raad nog eens op tafel en wensen hem alle succes. Krijgen hij en de zijnen het voor elkaar waar anderen niet in slaagden ? Zou een klein (hippisch) wonder zijn.  Ik wikkel veel af tussen half vijf en zes. Daarna het jaarlijkse Parnassia diner, nu voor de 3e keer in de Paauw. Patiënten, of beter: bewoners van deze zorginstelling, hebben een uniek galadiner, op hoog culinair niveau met een topkok, in ons raadhuis.

Mooi om daaraan bij te dragen, door medewerking van de gemeente maar ook door met twee wethouders en de gemeentesecretaris de handen uit de mouwen te steken bij de bediening (en het af-en opruimen).

De dankbaarheid bij deze bijzondere doelgroep en bij de leiding van Parnassia is groot. Ik haal Marleen weer op in Den Haag bij een happening over jeugdzorg, Jeugdpoort.  Bij het betreden van Nieuwspoort bots ik op tegen VVD raadslid Hans Akerboom, twee werelden raken elkaar weer. Tien uur thuis.

Woensdag

Woensdag extra DB Haaglanden in eigen (Paauw)huis want menigeen moet door naar Leiden voor een bijzondere werkconferentie van het regionaal college Haaglanden en Hollands Midden over mensenhandel. Het DB buigt zich over de Metropoolregio in wording incl. governance kwesties en een heikel infrastructureel punt m.b.t. het a.s. MIRT.  De casuïstiek over mensenhandel in het algemeen en illegale prostitutie in het bijzonder is indringend en niet fraai. We krijgen een boek mee met casussen waarover ons wordt aangeraden dat niet ‘s avonds voor het slapen te lezen. Nuttige netwerklunch, ‘s middags nemen “onze” OOV ambtenaren het stokje over. Ik doe twee korte vergaderingen in Amsterdam binnen het Letterenhuis en ben tijdig terug voor een zitting op de Paauw met drie ministers uit Zimbabwe die hier zijn in het verband van de Partnership Days van het NIMD. Bijzonder om de geschiedenis van de Paauw aan deze bewindspersonen van justitie, energie en regionale integratie te vertellen. Heerlijk “vroeg” thuis zonder avondverplichting, om half acht. Na het eten fiets ik naar de DVD shop om een Amerikaanse romantic comedy met goede acteurs zoals Ryan Gosling en Joanna Moore  te halen en op de bank te zien. Lang geleden. Erna nog wel lang door met papier en mail.

Donderdag

Donderdag Paauw, daarna college geven aan ambtenaren van Rijk, provincie, gemeenten en stadsdelen over politiek bestuurlijke verhoudingen. We focussen op de adviespraktijk, hoe adviseer je optimaal aan een bestuurder, inclusief rollenspelen. Instructief voor beide zijden, halen en brengen. In de Paauw kijk ik naar antwoorden op vragen over het  welstandvrije experiment, en kijk naar de Aanvullende Bundel voor maandag de 23e. De actie- inbak kan tot 0 dalen, de stapels zijn er nog. Op verzoek van de NCRV doe ik weer eens stand.nl radio, dit keer de (enige)middagaflevering, over de gekozen burgemeester. Ondanks een  thuis haperende techniek lukt het denk ik de boodschap over te brengen; niet nu maar eventueel in een heel ander stelsel waar de burgemeester een soort formateur zou zijn. De huidige burgemeester kan beter niet worden gekozen dunkt me. Met Aurel naar het Gemeentekantoor voor een nieuw paspoort, gelukkig zijn we er tijdig bij voor de fatale datum van 1 mei. Voor onze gemeente hoop ik dat alle inwoners dat zijn. Een stimulerend bezoek aan een levendig en gezond echtpaar van in de/eind 80, 60 jaar getrouwd, en van Zwitserland weer teruggegaan naar Wassenaar. Mijnheer woont al 80 jaar in dit huis, ooit ouderlijk huis, aan de Verlengde Kerkeboslaan. We praten onder meer over het verleden van de N44, toen je nog te voet over kon steken voor kruideniersboodschappen in Kerkehout. Stukken afdoen en tekenen. Om 5 uur een klein samenzijn met sponsoren en initiatiefnemers van en voor het Paauwvijverconcert van zondag 10 juni. Speeches en zang (Carmen) van een goede mezzosopraan van Piccolo Opera. Via de Amerikaanse residentie waar charge d “affaires Ned Nolan gasten ontvangt voor de 30e verjaardag van de Dutch-American Friendship Association (veel Wassenaarders o.m. van ASH) ga ik naar Hotel Carlton Beach in Den Haag/Scheveningen voor een vooravond vergadering van het NIMD. Met medelid Raad van Advies Meindert Stolk rijd ik mee terug naar Wassenaar. Hij fractie, ik aan het werk.

Snel naar...