Gemeente Wassenaar - week 14

week 14

What next  

Vrijdag
Eerste gesprek van de ochtend met Patricia Vogel die van programmanager samenwerking nu stafmedewerker secretaris geworden.  We spreken onder meer over de advisering bij gemeenschappelijke regelingen en, toch nog, wat samenwerkingszaken. Daar moet nu veel aan gebeuren, van Plan van Aanpak tot de Klankbordgroep. Daarna een uur overleg met de griffier. Thema: what next. Vele varianten komen aan bod, en dat blijft de hele week zo. Hoe in en met de Raad verder. Ik besluit tot een uitvoerige consultatieronde, deels met de griffier samen. Burgemeestersgesprekken in Laren, en om 16 uur een zeer geslaagde “high tea” met de in Wassenaar wonende Ambassadeurs of hun vertegenwoordigers. De tafel ziet er werkelijk schitterend uit, en de gesprekken variëren van honden- en paardenpoep bij het joggen tot het Catshuis. ‘s Avonds een stuk in de Toneelschuur die zwaar in haar voortbestaan wordt bedreigd.

Zaterdag
Zaterdag dorp, stad Haarlem en een feestelijke gebeurtenis in Groningen rond het Prins Claus conservatorium. Bij kunnen praten met diverse bestuurders.

Zondag
Een goede opening in onze Paauw van de expositie van Ab van Overdam door een gedreven Joop van Caldenborgh. Ook hier nuttig bijpraten met deze en gene. Daarna nog langs Kerkehout, Charlottestraat waar Ellen van Stockum in haar atelier open huis houdt. Veelzijdige kunst en cultuur in Wassenaar.

Maandag
Vroege sessie met twee Haagse wethouders, Sander Dekker en Rabin Baldewsingh, over (frictie)kosten Haaglanden die zouden kunnen ontstaan als gevolg van de transitie van het Stadsgewest. Marion Stein, secretaris SGH, is er ook bij. We besluiten een stappenplan te laten opstellen met daarin ook diverse scenario’s. Kleine staf op de Paauw, en daarna uitreiking zilveren staf gemeente Wassenaar aan ambtenaar Wim Issendonck. Verdiend, na 25 jaar met daarbij in mijn speechje speciale aandacht voor de voortreffelijke rolvervulling als account manager wijk-en buurtzaken. Hij is er blij mee. Overleg met de driehoek (secretaris en griffier) en de secretaris. Extra B&W in verband met de Carrousel vanavond. ‘s Middags een droeve plicht: begrafenis, voorafgegaan door kerkdienst, van mijn 99 jarige (lievelings)tante. Nu is mijn moeder de enige van die generatie. De zon breekt prachtig door in de simpele maar daardoor mooie dorpskerk van Baambrugge. De tocht naar de begraafplaats naar het familiegraf is indrukwekkend. ’s Avonds na een hapje eten thuis naar de Carrousel. Ik heb daar geen eigen rol maar pendel van zaal naar zaal, onderwerp naar onderwerp. Dat betekent Wet Werken naar Vermogen, huisvesting SJW, Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst en Weide en welstandsvrij bouwen. Half elf thuis.

Dinsdag
De Oranjevereniging Wassenaar. Goede afspraken over verplaatsing containers, de (kinder)vrijmarkt, de koffietafel enz. Goed werk van deze Koninklijke vereniging. B&W, middag Paauw en de gouden speld voor good old Jan Maas, veertig jaar gemeentedienst en onze “vlees geworden” verkiezings –en inburgeringsman. Etentje in kleine kring met familie, bekenden, collega’s van het KCC en wethouder Marc van Dijk. Tot slot de Nieuwe Kerk, meegereden met Wassenaarder.

Woensdag
Een “bankontbijt” met hier gevestigde bankiers en banken, optiek: wat doen we/ze nu al voor ons dorp en wat kan er nog meer gebeuren ? ik reik een paar ideeën/projecten aan, ter nadere overdenking. Brandweercommandant voor een p.o. Gesprek over (dam) herten en reeën. Nu wordt er alleen in uiterste noodzaak afgeschoten bij gewonde dieren etc, mogelijk moet een zgn beheersplan worden overwogen om het toenemende aantal (met alle verkeers- en andere gevaren vandien) te reguleren. Ingewikkeld probleem met veel kanten, ethiek, dierenwelzijn, verkeer, kosten, medewerking particuliere eigenaren. Bezoek aan 60 jaar gehuwd paar aan de Wassenaarse Koninginneweg. Wonen daar al (mooi) veertig jaar. Hartelijk bezoek. Partycentrum Dekker in Zoetermeer is het toneel voor de Metropooldag, voorafgegaan door DB SGH en gezamenlijk DB met Rotterdam. Eind van de middag werkbezoek DG OCW aan het Fonds, contact met de stas en opening ‘s avonds van Eye museum door HM.

Donderdag
Koffiegesprek met een Delfts wethouder, veel interne zaken en een politie/huisverbodskwestie, bezoek raadslid en een programma voor nieuwe ambtelijke  medewerkers Wassenaar en Voorschoten. Gesprek met ING en diner Tunesië, in Wassenaar. Pasen lonkt, fris maar vrij. Eerst de Matthaus, goed voor nadenken en overdenken.

Snel naar...