Gemeente Wassenaar - week 51 Geïntegreerde Kerstdagen

week 51 Geïntegreerde Kerstdagen

 Vrijdag

Bonnie Klap en Roël Karamat van de Wassenaarse Krant  hebben een gesprek met mij over de buitenlandse inwoners van Wassenaar en dan vooral de Ambassadeurs. Leuk om te doen en zo wat terug te grijpen op de lange “buitenland jaren”op BZ en in de Kamer. Wordt of Kerstnummer of daarna. Sluit goed aan op de serie die zij zelf, met veel succes, hebben gedaan over de Wassenaarse Ambassadeurs. Mooi voorbeeld van geslaagde integratie.

Daarna de droeve plicht een begrafenis/herdenkingsplechtigheid bij te wonen van een kundig en vooral geliefd medewerker van mij op de cultuurafdeling van BZ, Ferdinand Dorsman, in leven cultureel attaché in New York, en daarvoor in Berlijn. Velen uit de wereld van overheid (BZ/OCW) en cultuur zijn aanwezig, o.w. ons raadslid Eva van Rijen. Op een winderig en nat strand van Zandvoort loop ik op met Ferdinand’s voorganger, Kees van Twist. Uiteraard spreken we even over de situatie in zijn (toen nog) Gronings museum.

Een indringend gesprek met de voltallige Ondernemingsraad van Stadsgewest Haaglanden. Uiteraard is er zorg over de toekomst en de baanzekerheid. Ik probeer, dacht met succes, zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn over het proces van vorming van de Metropoolregio, vanuit mijn verantwoordelijkheid als lid van het DB en belast met o.m. personeel en organisatie. Om 3 uur komt een Voorschotense delegatie mijn kamer binnen om de stukken over de voorgenomen ambtelijke integratie tussen Voorschoten en Wassenaar af te maken. Jeroen Staatsen, Freddy Blommers en Marc vd Veer onder bezielende begeleiding van auteur Patricia Vogel aan de ene kant van de tafel, Marc van Dijk, Wilma Atsma en ik aan de andere. We komen er met schaven en schuren goed uit, nu de stukken met de stofkam doorlopen en aftimmeren.

Om half vijf lopen we door de Paauw naar de Kerstborrel voor het gezamenlijke personeel. Ondanks  de vrijdag is er een heel redelijke opkomst. De sfeer is goed. Jeroen speecht bevlogen over het werken voor de (gemeentelijke) overheid, ik ben dit keer wat meer praktisch en bedank de Kerstwerkers. Daarna hapje, drankje en dansje. Bij het dansen probeer ik de gunsten goed te verdelen tussen de beide gemeenten. 

Om half zeven thuis. Hapje met Aurel en daarna naar het afscheid van collega Corrie Langelaar van Lisse. Ze was er lang en maakt nu plaats voor een waarnemer, dit in het perspectief van gesprekken tussen de 5 “bollengemeenten” over hun bestuurlijke toekomst. Vanuit de Keukenhof terug naar Wassenaar, en om 22 uur redelijk uitgewoond thuis. Zelfde geldt voor Marleen na een diner van de Onderwijsraad en beiden een forse week in de benen.

Zaterdag

Zaterdag veel in ons dorp. De verkeersacties in de Johan de Wittstraat laat ik met plezier aan Dienke Dekker. Ik zie op LinkedIn dat de discussie alweer losbarst: eenrichting of niet en zo ja hoe en met welke flankerende maatregelen.  Wij gaan naar Voorschoten, kasteel Duivenvoorde waar collega Jeroen Staatsen zijn recente huwelijk markeert met een “guided tour” van het kasteel, altijd weer leuk en de moeite waard al was het maar vanwege de rol van de familie van Wassenaer (…), daarna borrel thuis. Wij doen daarna nog een Wassenaarse borrel ten huize van de Overdevesten waar de Lions een après ski feest doen mede tbv een goed doel. Buiten meer regen dan sneeuw maar het ziet er prachtig uit t/m een DJ. Binnen legt rasondernemer Kuhn mij de geschiedenis van zijn mooie bedrijf uit en schud ik de hand van veteraan generaal Ted Meines. Thuis afhaaleten en DVD’s. Eindelijk.

Zondag

Zondag sport en cultuur (Messiah, Concertgebouw). Op twitter volg ik Feyenoord-Twente, boeiend. Thuis aan de slag met stukken en kranten, Toko Eddy levert weer goed fysiek voedsel.

Maandag

Maandag werkgeverscommissie griffie, en vele interne overleggen. Het veiligheids/toezicht p.o. is op het politiebureau aan de Hofcampweg. We spreken uiteraard over de a.s. Oud en Nieuw.  Secretaris, griffier, kleine staf, hoofd beleid, Themajaar Historische Buitenplaatsen, alles en iedereen komt langs. De dag eindigt met het Brandweermuseum dat de financiën van de aardige exposities weer net rond krijgt. ‘s Avonds de “Nieuwjaarsreceptie”van Oegstgeest, een aparte en bijzondere traditie. Met Marc van Dijk geïnvesteerd in het goede contact met onze Noorderburen. Er is daar een vrolijke en opgewekte  mini takendiscussie  gaande. Idee ? We mogen een zgn stappenmeter mee naar huis nemen en ook nog wat Fair Trade thee. Goed gedaan Oegstgeest! Beetje onwennig om 22 uur thuis op een maandagavond. Het afkicken  begint langzaam. Ik haal Marleen op in de EK, er wordt daar, zeer on-senatoriaal-hard doorgewerkt.

Dinsdag

Dinsdag breng ik Marleen naar de EK, nog een laatste redactieoverleg met Patricia Vogel en aandacht voor het proces van bekendmaking donderdag (Raden/pers). B&W tot 1 uur met wethouders die (deels) op verlofvertrek staan. Er zijn nog wel ingewikkelde (verhuis)bewegingen rond Ter Weer/ASH/SJW enz. die veel aandacht en zorg vragen (en krijgen). Nog geen lauweren om op te rusten, integendeel.  ‘s Middags een lamme hand van het zelf tekenen en soms schrijven van tientallen Kerstkaarten aan ambassadeurs en andere relaties. Goed je kop erbij houden , een enkel woord kan zo goed zijn voor de relatie.

Marleen Zuijderhoudt, vriendin en adviseur, op de thee. We spreken over Den Haag, Wassenaar, cultuur en Beelden Voorhout waar zij bestuursvoorzitter is. Warm en nuttig. Op en neer naar de receptie van Wassenaarder Qatar. Veel collegae ambassadeurs in het Haagse Hilton (wat een aanwinst voor de regio en mooi ontworpen, Wolbrand..) maar ook Shell topman Dick Benschop, oude bekende uit de politiek, die me vertelt dat Shell 10% van de omzet daarvandaan haalt.

Snel terug naar ons dorp. Het lukt me nog net Aurel een zelf gekookt bord eten voor te zetten, ik zal zelf moeten wachten tot na de Volkskerstzang en de nazit bij Excelsior. Mooie traditie, waarbij Jingle Bell en White Christmas naadloos lijken te mixen met Ere zij God. Apart. Ds Deodaat vd Boon en ik houden overdenkingen die qua teneur goed op elkaar aansluiten. Het lijkt mij wel een idee eens een week van baan te ruilen..

Om 22 uur een warme hap thuis, en tegen middernacht blijkt zelfs de Eerste Kamer klaar. Net op tijd om TK lid Angelien Eysink geluk te wensen met haar unaniem aanvaarde initiatiefwet Veteranenbeleid. Laat in bed want veel te vertellen en te delen.

Woensdag

Woensdagochtend vroeg, geflankeerd door een aan de pols gewonde Sytske Homsma, het bestuur van het Lions Paauwvijverconcert 2012.  We spreken over data en opzet. Ingeborg Hofstede van de directie van de Veiligheidsregio praat me uitvoerig bij over de portefeuille GHOR (rampen) die ik van collega Rick Buddenberg in het AB van de VRH overneem. Eerste prio lijkt de nieuwe directeur publieke gezondheidszorg waar ook de GGD zich in zal gaan voegen.  De zoon van raadslid Antoon Claassen praat ook met mij over zijn maatschappelijke stage, sinds kort verplicht op het voortgezet onderwijs. Hoe komt een raadsvergadering op een jongere over?  Twitter en sociale media stafje en dan snel naar Den Haag voor heel veel Haaglanden. Uiteraard is de afdeling pasjes van de TK waar ik een nieuw oud leden pasje wil halen met de lunch dicht. Leve de Nederlandse ambtenarij. Des te meer tijd om bij te praten met secretaris Marion Stein. De M regio is er nog niet, er gebeurt veel maar niemand weet precies of en hoe het gaat lukken. We gaan er wel volledig voor, alle pijlers en in goede samenwerking met de provincie. Die lijkt zich nu wat meer open te stellen, positief.

Wat doet de nieuwe Minister, ex gedeputeerde? Gelukkig is de “echte”voorzitter, collega van Aartsen er weer eens bij in het DB. De onderwerpen laten zich raden maar we praten ook na over de Vaste Oeververbinding en de mooie  MIRT resultaten van collega Peter Smit rond de A4 en het Clausplein. Na afloop nog een stafoverleg Europa en met Marion en PR chef Caroline Schep voorbereiden op mijn  Kerst-en eindejaarstoespraak voor de staf van Haaglanden. Dat speelt zich af in een voor mij wat onbekende buurt hartje Haagse binnenstad, het Esperantoplein. Met enige hulp bij het strikken hijs ik mij in een smoking voor het Siemens concert erna. Ik zeg dat mijn uiterlijk kan worden gezien als goochelaar maar dat is nu net niet wat ik wil doen. Ik probeer ook hier uit het hart en met de volle waarheid over  de onzekerheid voor het personeel te spreken. Aan juichverhalen heeft niemand wat. Heb het gevoel dat de  speech goed valt.

Na een soepje van “Dinner for One”vertrek ik naar de Nieuwe Kerk, hoewel met het Haagse VCP is het bereiken van die kerk een schier onmogelijke opgave.  Het Kerstconcert is mooi en de voor-en nazit met collega bestuurders, Kamerleden, bewindspersonen en anderen wel weer nuttig . De woorden “goede dagen” klinken steeds nadrukkelijker. Om half elf loop ik naar het Binnenhof, de Tweede Kamer, waar Marleen fractie(s)diner heeft. Met het tijdelijke oud ledenpasje loop ik gewoon binnen, gek gevoel. Op de schermen zie ik Jan Kees de Jager nog aan het werk in de zaal, in de Oude Zaal huizen de PVDA fracties, waar de drank rijkelijk vloeit, zij het niet bij mijn Marleen. Om half twaalf thuis na een forse dag.

Donderdag

Donderdag Paauw, afspraak bij Public Spirit in Woerden dat er grauw, grijs en nat bijligt, en dan drie stimulerende burgemeestersgesprekken op de werkkamer van collega Elbert Roest van Laren. Het gemeentehuis is in verbouwing. De meeste Larense ambtenaren zitten in het gebouw van de BEL combinatie, de gezamenlijke staf van de drie gemeentes, alleen B&W, een enkele beleidsregisseur en de secretaris en de griffie zitten nog in het eigen gemeentepand. Daar komt nu een medisch centrum in. Schuivende panelen dus.

Met Elbert praat ik nog een half uurtje na over-uiteraard-BEL en ambtelijk samenwerken en de valkuilen en uitdagingen daarbij. Onderweg heen en terug bel ik alle fractievoorzitters over de lancering, vandaag, van de stukken (Raadsvoorstel en document) over de beoogde ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten. Het persgesprek is voorzien om 17 uur, Voorschoten zit wat vroeger. Met enig kunst en vliegwerk zijn alle logistieke en tekstuele hobbels uit de weg geruimd en ontvang ik met wethouder Marc van Dijk en secretaris Wilma Atsma naast me het “press corps”. Twee raadsleden luisteren gezellig mee. De subtiliteit van een persconferentie en een persgesprek was ook mij even ontgaan. De griffier in Wassenaar (en die in V.) werkten ook goed mee met deze operatie.

Om zes uur een hele korte nazit en-dronk. Daarna racet iedereen weg naar Kerstborrels,-vieringen en wat dies meer zij. Wij gaan naar het Adelbert, in de Jozefkerk waar gisteren nog koortsachtig overleg was over brandveiligheid. We zijn er gezamenlijk goed uitgekomen. De viering is weer strak, professioneel , muzikaal en ook inhoudelijk rijk. Glaasje glühwein na afloop en dan maar weer een rondje lamme handen en armen voor een volgende portie Kerstkaarten. Om een uur, bijna klaar met de kaartenoperatie, te bedde.

Snel naar...