Gemeente Wassenaar - week 3 Staartje Nieuwjaar

week 3 Staartje Nieuwjaar

Vrijdag vroeg brieft ambtenaar Hans van Son mij over Valkenburg in de voorbereiding op de eerste vergadering van de opvolger van de politiek befaamde-althans in Wassenaar-Stuurgroep. Hij gaat in op de diverse "tegenspoed" bij de realisatie van de Groene Buffer w.o. het onverwacht wegvallen van rijksgelden.  Intern vooroverleg met wethouder Fred Sanders en ambtelijke adviseurs tbv het breed Strandoverleg. We zitten van 10 tot 12 om de tafel met een groot en bont gezelschap van bij het Wassenaarse strand betrokkenen w.o.  strandtenthouders. Aan de orde zaken als bouwleges, verkeer, ijs en sneeuw en onderhoud/vegen, strandhuisjes, accommodaties, regelgeving, rol politie, provincie en waterschap, kunst en cultuur. De strandtenthouders hebben een lijst vragen aan B&W gesteld over accommodaties en het karakter van het strand. Die worden mondeling beantwoord en schriftelijk bevestigd naast een aantal andere nog onopgeloste zaken. Het wordt een flink lijstje. We gaan als college een beknopte strandnota het licht laten zien, om zo de beleidsinzet helder te krijgen. Kort samengevat: huidige karakter met een plusje.

Stukken lezen en verwerken en een sobere boterham met collega Jeroen Staatsen. We spreken openhartig, op weg naar de colleges en de heidag en de raad 21 maart over de al dan niet bewegende stip aan de horizon ("moving target") en de weg waarlangs. De firma Barning poogt nog vergeefs mijn Nokia tot betere prestaties in het sms verkeer te brengen, nu kan ik maar weinig tekens verzenden: helpt bij het kort houden van de boodschap maar is lastig.

Als alles onder controle is en het weekeinde nadert rijd ik naar Amsterdam voor de Kunstbeurs Realisme in de Passenger Terminal Amsterdam. Daarna een borrel in Dauphine bij het Amstel met oud cultuur collega's van BZ en OCW. Inmiddels werken zij beiden in Amsterdam bij resp de gemeente en de SICA. De regen gutst neer. Ik rijd langs het Okura Hotel voor een korte handshake met de Japanse Ambassadeur voor het nu echt aangebroken Japanse Nieuwjaar. Binnen strikt mw v.d. Wind me voor het ritueel aanslaan van een vat sake.  De receptie is zeer lokaal, honderden Japanners die beleefd voor de ambassadeur en zijn stafleden buigen en maar een handjevol Nederlanders w.o. wethouder Carolien Gehrels van Amsterdam en collega Jan van Zanen van Amstelveen.

Zaterdag boodschappen in het dorp, daarna naar Den Haag voor een bijpraatlunch met vriend en collega Thom de Graaf. In Schlemmer ook een grote groep ex BZ collegae, twee van mijn biotopen dicht bijeen dus. Deze week is de ambassadeursconferentie, dus "men" is over uit den vreemde. Ik praat even met onze man in Beijing over de China factor in Wassenaar. De tweede helft van de zaterdagmiddag is gevuld met lokale (nieuwjaars)evenementen. De teller staat inmiddels op 28 of 29 in toto.

Na wandkleden in de Messiaskerk gepresenteerd door ds Jaap Mos doe ik het CDA in Groot Deijleroord aan. We missen allen Maarten van 't Riet die ons onlangs ontviel memoreert partijvoorzitter Jan Stallinga terecht. Fractievoorzitter Meindert Stolk houdt een straffe speech tegen de opening van winkels op zondag en een fusie met Voorschoten. Hij kiest zijn woorden wel zorgvuldig "Wassenaar moet Wassenaar blijven". Interessant. Dienke Dekker, CDA wethouder, geeft een flink betoog ten beste tegen de NIMBY mentaliteit (Not in My Backyard) en vraagt ons allen niet teveel en steeds te klagen en te zeuren. Mij uit het hart gegrepen. In Giulia op het Dorpsplein is de wijkverenging Dorpskern en Duinrell bijeen. Voorzitter Jacques Ruijchrok snijdt een aantal zeer lokale thema's aan w.o. de Berkhei en verkeerskwesties. Beneden aan de bar ontstaat een gesprek over kleine dingen die de gemeente al kan doen vooruitlopend op het Verkeersplan. Goed idee. Thuis een soepje geserveerd aan Aurel, daarna Marleen van de trein gehaald in Leiden van de Noordhollandse PVA bijeenkomst en bijna in een moeite door naar de grote Nieuwjaarsparty van de Wylers aan de Konijnenlaan. Met die van de Russells (die ik-Raad-moet missen maandag) wel de grote particuliere party's. "Tout le monde", wie dat ook mogen zijn, is er. Ik val in boeiende discussies met de ambassadeurs van Frankrijk, VS en VK over Wikileaks, maar het gaat ook over Afganistan, de Haagse  campus van de Leidse Universiteit, het CDA en de bezuinigingen op kunst en cultuur. Kortom, een levendige bijeenkomst. Tien uur thuis en te moe om nog een echte DVD te ondergaan. Buizen is ook leuk.

Zondag bewegen, en naar de Paauw voor een  trio met muziek van Schubert en von Dohnanyi, een wat minder bekende Hongaar. Mooi spel van o.m. een jonge telg van de Terlouws. Ik praat nog wat over de organisatie van de concerten die wij graag zien voortgezet. In de pauze vertrokken om via een inwoner van Zuid naar Flamingo 's Paradise  te fietsen, waar Binnen Klingen recipieert. Voorzitter Cleton kent niet al teveel zorgen behalve de veiligheid en het licht bij de velden van de hockey. Terug thuis een kop thee en naar Amsterdam om als "man van"de manifestatie voor een Ander Nederland bij te wonen. De popquiz van Leo Blokhuis is erg leuk en Job Cohen is bepaald op dreef.  Er lijkt weer wat pit en energie terug in de PVDA. Ongeveer gelijktijdig heeft Mark Rutte een uitstekend optreden gehad in Buitenhof hoor ik terug. Om een uur of zes na wat napraten, in mijn geval vooral met de Vlaamse directeur van de Brakke Grond, terug, en a 3 iets gevierd in Broeders.

's Avonds veel papier, kranten en de privé financiën. Marleen is voor Pauw en Witteman gevraagd maandagvond dus we spreken  wat scenario's en opties door. Het loopt toch altijd weer anders. Vandaag overdag heeft een opmerkelijk vrolijke en vitale Bart Chabot haar vast gefilmd bij de manifestatie. Rond enen te bedde.

Maandag kleine staf en periodiek overleg  veiligheid. Inbraken, de afhandeling van de laatste overgebleven Oud en Nieuw zaak en enige ongeregeldheden ( op onze kleine Wassenaarse schaal) rond café de Diep vorig weekeinde. De leiding werkt goed mee, maar eenmaal buiten wil de overmatige alcoholinname wel eens tot vervelende situaties leiden. Hoe krijgen we die alcohol tot "normale proporties"(wat heet) teruggedrongen? Periodiek overleg met de raadsgriffier die de mails van raadsleden met het oog op de Raad vanavond om de oren vliegen. Legitieme rechten tot het stellen van vragen of het inzetten van andere middelen zoals een onderzoek of interpellatieverzoek maar er is nu wel een lawine aan niet altijd 100% precieze activiteiten. Dat moeten we iets meer gaan stroomlijnen net als de agenda, neem ik mij voor. De nieuwe secretaris van Voorschoten, Marc vd Veer, komt nader kennis maken, hij is vandaag na een periode van medisch uitstel begonnen. Een flinke kerel zo te merken met veel hands on ervaring in samenwerkingsprocessen in zijn eerdere gemeentes. Ik ontvang hem met de eigen secretaris Wilma Atsma naast me, geen moment geaarzeld om dat "los"te doen, een goed teken van vertrouwen. De gespreksonderwerpen laten zich raden.

Extra B&W, voor het eerst weer voltallig. Marc is terug na een week vol onrust over zijn nu goed herstellende zoon en Henk gebruind en wel van een welverdiende vakantie. De doorwerkers werken door. Uiteraard staat de Raad (en carrousel) vanavond centraal. Met Henk de Greef mee in de vertrouwde auto naar Valkenburg. Goed overleg met de naast betrokken gemeentes, de gedeputeerde Asje van Dijk en het Rijk (GHOB). Onze Raad heeft een goede open brief geschreven over de prioriteiten en de vormgeving van en op de locatie, die ons zeker van pas komt bij de Wassenaarse positiebepaling. Het overleg is positief maar niet zonder zorg over de RijnlandRoute "eerst bewegen, dan bouwen"en de effecten van de crisis op bouwstromen. Van de zomer weer verder dan weten we meer zo niet alles over de RijnlandRoute. Intussen gaat het (onderzoeks)werk door.   

Na een korte stop op de Paauw naar huis voor een lichte maaltijd. De Raad is wat rommelig, niet zozeer de brandweer (goede presentatie door commandant Esther Lieben, penningmeester B regio, collega Aernoud Rodenburg en onze eigen lokaal commandant Camille Michel, wel de behandeling van het onderwerp zwembadlocatie. Dat heeft veel verschillende oorzaken maar het geheel is niet goed. Ik ben even een half uurtje afwezig om de naar Paul en Witteman vertrekkende Marleen uit te zwaaien, maar bij terugkeer is er onrust. De Raad zelf verloopt wel goed o,m, over de nieuwe werkwiize van Avalex voor vuil ophalen in het dorp,  maar niet vlekkeloos qua procedures. Het Reglement van Orde moet ons eruit helpen. Om middernacht dit keer zonder nazit direct thuis, herhaling P&W, goede performance met een enkel leerpuntje.  Uiteraard praten we na na haar terugkeer, na enen, dus laat wordt het wel (weer).

Dinsdag breng ik Marleen met koffer naar het station: ze gaat vijf dagen met de zgn Zorgreis naar Engeland. Boeiende reisgenoten zoals Wouter Bos, Frank de Grave en collega lijsttrekker Roger van Boxtel. Het reguliere college is ook weer plenair. We praten lang na over de Raad en behandelen vooral kleine maar daarmee niet onbelangrijke onderwerpen in de sfeer van bestemmingen in de dorpskern en parkeerkaarten. Voor Dienke more of the same na haar optreden in de Raad over gehandicaptenparkeerkaarten. Na B&W uurtje frisse lucht en boodschappen halen want ik ben deze week "huisman".

In de middag bezoek van de Europa ambtenaar van Haaglanden aan Wilma en mij over wat Europa voor Wassenaar kan betekenen (en omgekeerd). Al breinstormend komen we toch aan een aardig rijtje. Ik fiets langs het Gemeentekantoor waar ik met Marc van Dijk samen een presentatie bijwoon van de secretaris over de betekenis van de bestuurskrachtmeting voor het personeel. Goed om hen ook collectief "mee te nemen" in deze exercitie. Napraten met deze en gene in de kantine. Een korte stop bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de wijkvereniging Rijksdorp receptie (nr 30) in de mooie "kantine"van de golfvereniging Rozenstein. In het Presidium tot half acht terugblikken op de Raad en vooruitkijken naar het wel zware vergaderschema . Maar wat wil je met drie grote operaties lopend? Ik opper dat we ons zelf ook enige verlichting kunnen brengen door concentratie op hoofdzaken en kaders en niet elk onderwerp uitbenen, dan wel direct naar de Raad en hameren als dat nodig is. De thuishap smaakt goed en een fractievoorzitter komt nog even langs. We staan ook stil bij het overlijden vorige week van de vrouw van een oud raadslid. We  blijven toch een soort gezin met elkaar. Veel mails en kranten en laat bellen met Marleen in het Londense Ritz. Een vreemde hotelkamer went niet meteen.

Woensdagochtend een hele leuke "plicht", voorlezen van Platvoetje van Dietrich en Ingrid Schubert op de Bonifacius, de jongste groepen.

 Voorleesontbijt

Ze luisteren zeer aandachtig. Een goed initiatief die Nationale Voorleesweek.  Op de Paauw een instructief gesprek met Jaap Modder voorzitter/directeur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen over hun Europa activiteiten. Een palet aan activiteiten mn rond het bedrijfsleven. Het thema economie is voor regio's natuurlijk zeer van belang. Maar ook Romeinse archeologie komt langs, de Limes en Valkenburg schieten even door mijn hoofd. Met Jos Huijzer samen maak ik kennis met een bijzondere en in conceptuele kunst geïnteresseerde Wassenaarder, Piet Hein Boogerd. Een uitgebreid profiel van hem stond in mei 2010 in het FD. Aparte man.

Naar Bleiswijk, de "Retraiterie"(hoe verzin je het..) aan de Rottemeren voor een "heimiddag "van Haaglanden met het stadsgewest Rotterdam. Onder leiding van Ahmed Aboutaleb gaan we er snel maar goed en grondig doorheen, inhoud maar natuurlijk ook en met name de bestuurlijke toekomst. We besluiten de ruimte die Donner ons geeft, te nemen. Maarten Brakema schreef  het al in het AD/HC van vanochtend. Ik bied Wassenaar aan als volgende gastheer . Aan tafel verslagenheid over het plotseling overlijden van de markante directeur veiligheidsregio Rotterdam, Don Berghuys.

Ben nog op tijd voor het afscheid in Voorschoten van de voorzitter van de Rekenkamercommissie voor onze gemeente, Voorschoten en Oegstgeest, Wim Kuiper. Een bedachtzame en hard werkende man, oud wethouder en in mijn  waarneming precies het profiel van de goede CDA bestuurder. Raadsleden, griffiers, secretarissen en twee burgemeesters in de Knip. Jeroen Staatsen spreekt hem charmant toe. Bij de borrel tgv de jaarlijkse ambassadeursconferentie loop ik al bij de ingang tegen veel ex collegas op, w.o. toevallig een handvol die in Wassenaar woonde. Thema uiteraard Wikileaks waarover ik vanochtend een commentaartje in de Volkskrant mocht leveren. Een onderwerp waar niemand beter van wordt maar ja het ligt allemaal op straat. Ik spreek kort met de fractievoorzitters van CDA en VVD in de Kamer, de een gelukkig hersteld, de ander nog even prettig en gewoon zoals ik Stef Blok uit mijn eigen kamerjaren herinner. Aan de overkant zie ik met een oude Haagse vriend uit de Roelofsstraat de film Potiche, een pastiche op de seventies met de"mastodonten" Catherine Deneuve en Gerard Depardieu. Gezellig en een mooie film, maar te laat en dus ongezond gegeten.

Donderdag vroeg twee gesprekken over RO zaken met bewoners van percelen aan de zuidelijke kant van het dorp. Henk en ik akkeren, deels ambtelijk begeleid, door een paar  gebieden waar ontwikkelingen op handen zijn. Die kunnen bij zorgvuldige planvorming alleen maar beter worden en minder rommelig en voorzien van een economische levensvatbaarheid.  Een snelle kop koffie met een groot team uit Washington van het bouw bureau OBO over de ambassade. Eind van het jaar (nieuwe) plaatjes en schetsen. Ik dring aan op goede presentaties naar de buurt (en de raad). De commissie WCE is vandaag al aan de beurt.  Zij worden vandaag ambtelijk begeleid door Hans en Erwin Blanker. Positief gesprek met Lions, RABO en de Wassenaarse Krant over het Paauwvijverconcert II op zondag 5 juni 2011, als alles meezit. Lunch met oud directeur D66 partijbureau en nu kandidate nr 6 op de lijst voor Zuid Holland, Aletta Hekker, een ervaren manager met grote kennis van de partij (en organisaties). Ze werkt nu voor en met Yacht, en bestiert zaken in haar woonplaats Delft.  Zaken afgewerkt en met de auto naar Leiden Noord geweest, lang niet geweest, veel veranderd. Hier fietste ik doorheen als ik van de Leidse raad naar huis in de Merenwijk ging. De stichting Jeugd en Samenleving waar ik de RvT voorzit houdt een inhoudelijke sessie over de toekomst van  het werk, verbetering van de perspectieven van kansarme kinderen. Mooi contrast met veel van het andere werk daar in de Leidse Beatrixtraat.

Net op tijd terug in Wassenaar rond zessen om fractievoorzitter Eva van Rijen van D66 een vlammende nieuwjaarstoespraak te horen houden boven in Broeders. De receptie is zeer druk bezocht, voltallig college, veel raadsleden , leden en vrienden uit Voorschoten.  Goed georganiseerd en dito sfeer. Ik serveer een stukje zalm voor ons tweeën en wijd me die avond aan andere familiezaken in privé sfeer. Heel laat gebeld met Marleen die eerder in een jazzclub in Londen niet boven de muziek kon uitkomen. De Britse gezondheidszorg gaat geheel op de schop begrijp ik. Misschien ideeën voor die van Nederland? Om twee uur licht uit.

Snel naar...