Gemeente Wassenaar - week 37 Ontbijten

week 37 Ontbijten

 Vrijdag 

Vrijdag vroeg op de Paauw, stukken tekenen en lezen. De Stichting Ad Gloriam Pavonis buigt zich over aanvullende financiering vanuit fondsen etc. van de restauratie van beelden rond de Paauw. Nu we de badkuip en de leeuwen straks beschermen met een winterjasje is het tijd ook de directe omgeving aan te pakken. Het zou ook goed zijn eens te kijken of de ingang naar de Princessetuin iets van de oude glorie kunnen teruggeven. Nu is het wel erg dicht begroeid en staat het misschien noodzakelijke maar niet mooie NUON "huisje" in de weg. Goed om enkele Wassenaarders in zo'n Stichting te hebben om mee te denken met dit soort projecten, waarbij ieder zijn of haar netwerk en expertise kan inbrengen. 

Overleg met de gemeentesecretaris over de begroting en andere lopende zaken. Tegen twaalven naar Schipluiden voor een zeer biologische lunch in een zeer biologisch verantwoord etablissement , de Hodenpijl. Een voormalige kerk dient nu als cultureel centrum met vergaderfaciliteiten. Met het DB Haaglanden komen we bijeen om te filosoferen over de toekomst van het Regionaal Structuurplan en vooral die van het stadsgewest in het licht van de plannen het kabinet-de beroemde brief van Donner die er nog steeds niet is- om de WGR plus af te schaffen. Wat zetten wij met de Rotterdamse regio daarvoor in de plaats? 

De secretaris van Den Haag, Annet Bertram, schetst enkele juridische potloodlijnen die een perspectief geven op een werkzame constructie die geen 4e bestuurslaag is en de provincie involveert. Goed gesprek met de conclusie dat we doorgaan met de zeven inhoudelijke pijlers, met in de tijd nadruk op verkeer en vervoer (BDU). Met een shuttle bus door het prachtige Midden Delfland naar Schiedam. In de Grote Kerk is de Statenontmoeting van de Provincie Zuid Holland. 

Gedeputeerden, de CdK en de Staten treffen bestuurders, kamerleden en relaties van de provincie. Joan Leemhuis ontvangt naast de CdK, en uiteraard gaan alle gedachten uit naar de "gebeurtenissen" die Schiedam hebben geteisterd en gekleurd de laatste paar maanden. Raar idee dat Wilma Verver in betere omstandigheden had gestaan, de "kandidatuur" van Schiedam voor dit jaarlijks gebeuren was ook haar idee (en succes). Netwerken, praten, drinken, eten, de bijeenkomst voldoet aan de doelstellingen na de speeches van de wnd collega, de CdK en een goed optreden van Kader Abdolah die ik nog zo kort geleden in China mocht gadeslaan. Het kost hem in Schiedam wel beduidend meer moeite de zaal stil te krijgen als in Beijing. Half negen thuis en dan even niks. 

Zaterdag 

Zaterdag Monumentendag. Met een heerlijk zonnetje fietsen secretaris Wilma Atsma en ik naar de historische boerderij aan het Kerkehout waar de familie Niphuis al enkele decennia de scepter zwaait. Onderweg zien we dat de Indonesië dag bij de school al goed op gang komt, later blijken er meer dan 7000 mensen te zijn geweest. Goed opgevangen door politie en onze verkeersregelaars, dank. Met Henk de Greef fietsen we naar het dorp en bekijken o.m. de Europa school. 's Middags een familieverjaardag in Alkmaar en 's avonds een huwelijksfeest in de Wittenburg. Donder, bliksem en hoosbuien teisteren het gezelschap maar het feest was en bleef mooi. 

Zondag 

Zondag  mis ik helaas de afsluiting van Plein Musique-mooi seizoen gehad - vanwege de officiële 911 herdenking in de Kloosterkerk. Marleen en ik gaan daar samen heen. De zitting is kort, waardig en mooi, vooral ook door de muziek van Roberta Alexander en het Haagse Excelsior. Na afloop beschaafd netwerken met een kopje thee. Marc van Dijk neemt 's avonds de honneurs waar in ASH. Maandag kleine staf, veiligheidsoverleg, p.o. met secretaris, p.o. met de programmamanager samenwerking over de Stuurgroep, en daarna een (post)911 symposium op Clingendael. 

Het eerste gesprekje aldaar gaat niet daarover maar over het gebruik van sport/voetbalvelden. Het landgoed blijft immers Wassenaars grondgebied. De sprekers onderstrepen allen dat we waakzaam moeten blijven maar dat de dreiging anders is dan 10 jaar terug. Een korte stop in het Carlton Hotel Den Haag voor de presentatie van de Haagse editie van Leven. Klasse weer van Sandar Pardon voor deze mooie uitgave, Wassenaar komt er diverse malen in voor.  Praat bij met Frits Hufnagel. 

Snelle hap thuis, waarna twee carrousel zittingen, over resp strand en politie/horeca. De eenduidigheid bij het tweede onderwerp is groter (het gaat ook goed rond de Diep met overlast e.d.) dan bij het eerste. We zijn verward maar wel, zoals het gezegde luidt, op een hoger niveau. Ben benieuwd naar welke beleidsmix (huisjes, accommodatie, jaar rond, opknappen opgang) er uit de bus gaat komen uiteindelijk. Half elf thuis. 

Dinsdag

Dinsdag een ernstig gesprek over handhaving en milieu. Een beknopte B&W met goede voortgang over de begroting. Stuurgroep met Voorschoten over onze samenwerking, maar ook over bus 44 en de Sociale Dienst. Personeelszaken met het gezamenlijke hoofd P&O, de secretarissen en de portefeuillehouders. Gesprek met een belangrijke projectontwikkelaar/bouwer met de benen op tafel, dus Nieuwspoortcode. Gaat over lange termijnen en ambitieuze plannen. 

Dan een kleine hink-stap-sprong in Den Haag; nazomerborrel Pauw, Sanders, Zeilstra, afscheid Amerikaanse Ambassadeur, een bijeenkomst van de gezamenlijke OR-en van de internationale instellingen in het Vredespaleis en een preview van een expositie in het Mauritshuis waar creatieve combi's worden getoond zoals Vermeer en Dali. Om 20 uur Stuurgroep Takendiscussie, bekwaam geleid door Bert Ooms. Tien uur thuis en eten. 

Woensdag

Woensdag jaarlijks gesprek met CdK, dit keer  vertegenwoordigd door kabinetschef. Overleg op de Laan van Meerdevoort, in een vm bakkerij, met intendant Den Haag culturele hoofdstad, Aus Greidanus, met cultuurwethouder Midden Delfland en verantwoordelijk voor het RAS cultuurprogramma van PZH, Tineke van Nimwegen. Vraag is hoe Haaglanden goed kan bijdragen aan de kandidatuur van Den Haag en welke regio elementen daarvoor nuttig zijn. Met de tram naar het centrum en daar op het Plein tegen deze en gene uit de Kamer opgelopen. Koffie in de Witte, een praktische pleisterplaats, en afscheid directeur protocol op Buitenlandse Zaken. Dhr de Bijl de Vroe neemt de fakkel over van collega Bart Twaalfhoven. Voor Wassenaar een vitaal contact. Er zijn veel ambassadeurs, o.w. de scheidende Fay Levin-Hartog. Via de gemeentelijke sportdag op Duinrell (de secretaris hangt in een hoge boom, pas op..) naar de wijkwandeling Weteringpark IV vanuit de Oostdaallaan. Niet veel zware kwesties, maar er is altijd verbetering denkbaar. Blijft een nuttig instrument. Dank voor gastvrijheid! 

Even thuis en dan op de fiets naar de WOP (korte toespraak na Tiny vd Feltz van de winkeliersvereniging), Mexico en Maleisië voor de bijna traditionele spareribs van Broeders. Ik doe toch nog een solotoneelstuk van het Nationaal Toneel, Land zonder Woorden, over de relatie tussen oorlog en kunst. Geen lichte stof. 

Donderdag

Donderdag vroeg op want het eerste van een lange reeks ontbijten. Dit is zo rond Prinsjesdag wel de week van de (werk)ontbijten. De VNG bijt in het Eschermusuem , Den Haag,  het spits af met een samenkomst van leden en kamerleden. Nuttige blik op de WSW, de jeugdzorg en het bestuursakkoord cq de bestuursafspraken. Er is veel gemopper op de wijze van decentraliseren door het kabinet, zowel qua financiën als qua proces. 

Op de Paauw een reeks overleggen, een gesprek met een ex wethouder uit de regio en een plezierige lunch met Karin Hazelhoff Roelfzema. Daarna weer de griffier, en een gesprek over de Paauw. Binnen en buiten moet er wel iets gebeuren. Ik arriveer op tijd in Amsterdam voor de opening van het Letterenhuis door stas Halbe Zijlstra. Als voorzitter  van het Fonds speel ik een rol als inleider en ceremoniemeester, alles loopt op rolletjes mede door het fraaie nazomerweer. Om zes uur door naar een stukje vergadering van Viola Viola bij Aat Veldhoen thuis aan de Wittenburgergracht, waarna ouderavond op het Adelbert. Goeie school, goeie docenten, coördinatoren en decanen. Aan hen zal het niet liggen als Aurel niet slaagt voor 6 gymnasium en natuurlijk slaagt hij! Leuk om de "feel" van de school mee te  krijgen. Tien uur thuis en weer laat eten. Moet gezonder. Rond half een naar bed met de wekker om 5 uur. Het volgende ontbijt dient zich aan en die is echt vroeg.

Snel naar...