Gemeente Wassenaar - week 33 De week van bemiddeling , creatieve oplossingen en hoop

week 33 De week van bemiddeling , creatieve oplossingen en hoop

Met een kennismakingsgesprek met de nieuwe plv korpschef Haaglanden val ik direct weer midden  in een ingewikkeld en ernstig conflict aan een lommerrijk Wassenaars plein. Ik heb me  voorgenomen mijzelf in de strijd te gooien, niet als vredestichter, maar om beide partijen aan te horen onder het motto "audi et alterem partem". Het organiseren van de gesprekken heeft veel voeten in de aarde, maar het lukt en oneindig veel belangrijker: er lijkt licht in de tunnel. Met politie en maatschappelijke instanties wordt de zaak nu verder opgepakt en naar ik vurig hoop afgewikkeld tot een leefbare situatie. Ik onderhoud hierover nauw contact met de operationeel eerstverantwoordelijke, onze (nieuwe) politiechef Wilma Marsman en via haar met het O.M. Het geeft een heel goed gevoel als we met zijn allen erin slagen erger te voorkomen en het proces te keren. Ik schat dat een burgemeester daar (ook) de (meer) waarde mee kan leveren die een gemeente van hem of haar mag verwachten. 

Het is ook de week van de creatieve oplossingen voor een acuut probleem van de opvolging van onze griffier Henriette Stradmeijer die einde dit jaar na trouwe dienst afscheid neemt. Details komen nog maar we knopen twee zeer verschillende processen aan elkaar. Dank aan de leden van de selectiecommissie en adviescommissie die bij nacht en ontij beschikbaar waren die oplossing te bereiken. Immers, een raad kan niet zonder goede griffier. 

Een week ook van afscheid en nieuwkomers. Arthur Cremers vertrekt nu echt definitief naar zijn nieuwe bestemming Hollandsche Kroon. Ik zie in de stukken van Marleen dat die herindeling zeer eenvoudig  door de Eerste Kamer zal komen. Dat geldt (helaas) niet voor een aantal andere die in procedure zijn voor zover ze al BZK verlaten....Zijn opvolging werpt schaduwen vooruit. 

De nieuwe ICT man Ron van Dijck dient zich aan en we spreken al snel over de gemeente Gennep waar wij beiden attaches mee hebben.  Nieuwkomers zijn ook de "groenen"van Minerva (oftewel -vroeger-feuten of-nu-sjaars) die op onze afdeling Groen worden ingezet. Ik ga met ze op de foto in het van Polanenpark. Leuk gesprek, en ze insisteren-terecht-op de ambtsketen op die foto. 

Die neem ik ook mee naar de heer en mevrouw Bredie-Bosman in de Maximahof, 60 jaar getrouwd. Echte onderwijsmensen en veel ervaring op het Adelbert, o.m. als co-rector. Ze zijn nog erg goed en trekken er binnenkort op uit met de caravan naar Zeeuws Vlaanderen. Leuk gesprek. 

Een nieuw begin ook voor de Warenar. Wat hebben Dymphna (Vree) en Cees (Tukker) daar hard aan gewerkt. De frisse kleuren spatten van de muren en de grond. Met Dienke Dekker achter me teken ik de voorlopige overeenkomst over de overdracht van de exploitatie aan  de WBS.

(v.l.n.r.) Jan Hoekema (burgemeester van Wassenaar), Dymphna Vree (Stichting Beheer Warenar), Kees Tukker (Stichting Beheer Warenar), Dienke Dekker (wethouder gemeente Wassenaar) en Ad Zopfi (directeur Wassenaarsche BouwStichting)

Ad Zopfi, een "kloeke man"(citaat Dienke) is uitstekend bezig geweest met de Stichting Beheer Warenar (Dymphna en Cees). Nu doorpakken naar verdere ambities met de programmering en het vormgeven van de culturele centrum functie en de echte verbouwing. 

In een openhartige sessie met het MT wisselen we als B&W, weer op sterkte na terugkeer Marc van Dijk, de eerste schermutselingen over de begroting 2012. De ambtelijke staf kan weer verder (zweten). Ook het Presidium komt weer bijeen voor de eerste nazomerse sessie, veel vergader - agendaknopen maar ook zaken over de vergaderwijze en-orde. 

Een reeks periodieke overleggen in de eigen organisatie met hoofd bedrijfsvoering (de bodes, het gebouw de Paauw), de secretaris, de griffier, hoofd toezicht en handhaving (Rust en Vreugd, orde en veiligheidskwesties met ook de politie erbij, primair proces (trouwlocaties, vergunningen), maar ook in Haaglanden: Europa en communicatie. Haaglanden zit midden in het proces van de vorming van een Metropoolregio met Rotterdam, maar mag dat van het kabinet en welke ruimte/onderwerpen krijgen we? De brief der brieven van Minister Donner is er nog steeds niet, wel overleg van de Zuidvleugel met een kabinetsdelegatie. Vz van Aartsen doet daarvan levendig verslag. Ik werp opdat het personeel van Haaglanden goed moet worden meegenomen in dit proces, anders dreigt het over de hoofden heen te gaan. Alleen: we weten nog zo weinig zeker.. 

De Rijnland Route beslissing wordt een half jaar uitgesteld meldt gedeputeerde Ingrid de Bondt. Heel verstandig. Er zijn nog teveel vragen en twijfels over de twee overgebleven tracés. De kritische rapportage van de MER Commissie liegt er niet om.  De rechter geeft ons ruimte door te gaan met de aanleg van de fietstunnel. Dat is buitengewoon goed nieuws to put it mildly. Aan de slag dus. 

De overdracht van de schilderijen van Jaap Eggens, geschonken aan de gemeente door Roos Eggens, zijn weduwe, verloopt heel mooi in een beknopte maar fraaie ceremonie. Zwager Robert Jan Bakker spreekt heel persoonlijk over deze bescheiden schilder-jurist. Weer een aanwinst en verrijking van onze eigen kunstcollectie. 

Tussen die bedrijven door sta ik microfoon en camera van de Telegraaf, Pieter Klein Beernink, en Wakker Nederland te woord voor een combi van een  gedrukt en gefilmd portret van de Paauw. De avond tevoren bezoek ik de open lucht Shakespeare voorstelling in de Engelse taal bij Kasteel Duivenvoorde, die we volgend jaar op hun verzoek bij de Paauw gaan ontvangen. Weer een parel aan de kroon.

Deze week weer onder de indruk van ondernemend en sportend  Wassenaar. Het Kaasboertje heeft nu The Difference en we hebben-lang verwacht-een Uitvaartcentrum van klasse en niveau aan de Oostdorperweg. Hulde voor de initiatiefnemers en aan Andre van Herk ! De sport bloeit ook: Blauw Zwart 90 jaar en SV Wassneaar 80 jaar. Ik kies voor een fietstocht naar Kerkehout. En o ja, Maarheeze toont geweldige sculpturen (sinds zondag open) en de buurtBBQ van Polanenpark was als vanouds gezellig

En nu naar China, naar de Boekenbeurs.,

Snel naar...